add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 2 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego

Uznawanie zagranicznych orzeczeń o zakazie prowadzenia pojazdów (pobierz plik)

 

dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Generalnej

Przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych (pobierz plik)

 

Dorota Orkiszewska, asystent UMCS w Lublinie

Okazanie „głosu” i okazanie „wyglądu” – głos polemiczny (pobierz plik)

 

Małgorzata Tomkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

„Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w procesie karnym (pobierz plik)

 

dr Piotr Herbowski, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Stosowanie poligrafu na podstawie art. 192a § 2 k.p.k. (pobierz plik)

 

dr Grzegorz Krysztofiuk, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów

Europejski nakaz dochodzeniowy (pobierz plik)

 

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Postępowanie przed sądem w zmienionym kodeksie karnym wykonawczym (pobierz plik)

 

Grzegorz Adam Skrobotowicz, doktorant KUL

Zalety mediacji karnej (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

dr Katarzyna Liżyńska, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Justyna Żylińska,

adiunkt WSZiP w Warszawie

Wykorzystywanie materiału porównawczego w ekspertyzie pismoznawczej testamentu

holograficznego (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Stanisława Milewskiego i Adama Redzika, Themis i Pheme.

Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do roku 1939, Warszawa 2011 –

oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. WZ 5/11

(dot. listu żelaznego) – oprac. Dariusz Drajewicz (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r.,

sygn. IV KK 442/10 (dot. ekstradycji) – oprac. dr Hanna Kuczyńska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Polsko-niemiecka konferencja nt. „Współpraca między polskimi i niemieckimi

organami ścigania w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem

przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym

ich przemieszczaniem, ukrywaniem oraz zbywaniem” (Bydgoszcz, 17–19

października 2011 r.) – oprac. Paweł Kołodziejski, Andrzej Milewski (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Macieja Siwickiego, Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie.

Aspekty prawnokarne, Warszawa 2011 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-02-14
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02
Liczba odsłon: 5 462

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj