Spis treści

 

Dr Joanna Piórkowska-Flieger, dr Sławomir Patyra, adiunkci UMCS w Lublinie

Przestępstwo zniewagi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz plik)

 

Dr hab. Arkadiusz Lach, UMK w Toruniu

Kradzież tożsamości (pobierz plik)

 

Paweł Kołodziejski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy,

del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Kradzieże samochodów i instrumenty prawne współpracy

międzynarodowej w tych sprawach (pobierz plik)

 

Dr Jacek Potulski, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Penalizacja korupcji w sporcie – uwagi krytyczne (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im.

A. F. Modrzewskiego

Zrzeczenie się przedawnienia przez oskarżonego (pobierz plik)

 

Dr Joanna Misztal-Konecka, adiunkt KUL Jana Pawła II

Składanie przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego (pobierz plik)

 

Daniel Lerman, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi,

del. do Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

Współsprawca jako świadek w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratorów w perspektywie

zmian (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Marek Słoma, prokurator Prokuratury Rejonowej w Łodzi

Wystawienie faktury potwierdzającej czynność, której nie dokonano (pobierz plik)

 

Dr Igor Zgoliński, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Wystawienie lub posługiwanie się nierzetelnym dokumentem

podatkowym (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Ryszarda Szałowskiego, Prawnoadministracyjne kompetencje

Policji, Łódź 2010 – oprac. dr Wiesław Czerwiński (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 25 marca

2010 r., sygn. VI Kz 85/10 (dot. rzetelności procesu) – oprac.

dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książek: I. Stanisława Rudnickiego, Nabycie przez

zasiedzenie, Warszawa 2010, II. Krzysztofa Pola, Poczet prawników

polskich XIX–XX w., Warszawa 2011 – oprac. dr Wincenty

Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13
Data udostępnienia informacji: 2012-03-13
Liczba odsłon: 5 495