Spis treści

prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut PAN we Wrocławiu

Ochrona zabytków w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym (pobierz plik)

 

dr Małgorzata Szeroczyńska, z-ca prokuratora rejonowego Warszawa- Śródmieście w Warszawie

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta (pobierz plik)

 

Izabela Kosierb, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMK

Kara łączna grzywny po nowelizacji kodeksu karnego (pobierz plik)

 

dr hab. Ewa Bieńkowska, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa

i Administracji w Warszawie

Europejski Trybunał Sprawiedliwości o mediacji w sprawach przemocy w rodzinie (pobierz plik)

 

Paweł Kołodziejski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy,

del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Doręczenia w obrocie międzynarodowym w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Dariusz Siej, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

System digitalizacji akt ”Sydig” w Prokuraturze (pobierz plik)

 

dr Igor Zduński, dr Igor Zgoliński, adiunkci Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Kontratypy w prawie karnym skarbowym (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Agnieszka Legutko-Kasica, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Przestępczość zorganizowana, pod red. naukową Emila

W. Pływaczewskiego, Warszawa 2011 – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r.,

sygn. IV KK 161/09 (dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej) – oprac. dr Jacek Kosonoga (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2011 r.,

sygn. II AKa 266/10 (dot. dowodu osmologicznego) – oprac.prof. zw. dr hab. Józef Wójcikiewicz (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja Naukowa pt. „Marian Cieślak – Dzieło i Kontynuacje”

(Gdańsk, 11–12 października 2011 r.) – oprac. Łukasz Cora (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać 

 

Omówienie książki Danuty Karkowskiej, Prawa pacjenta,

Warszawa 2009 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-04-10
Data udostępnienia informacji: 2012-04-10
Liczba odsłon: 4 525

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj