Spis treści

Dr hab. Leszek Wilk, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Sankcje za złamanie zakazu reklamy i promocji hazardu (pobierz plik)

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby

w trakcie czynności seksualnej (pobierz plik)

Mariusz Nawrocki, asystent Uniwersytetu Szczecińskiego

Przestępstwa kierunkowe a zamiar niby-ewentualny (pobierz plik)

Marcin Licznerski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu

Środek karny zakazu wstępu na imprezy masowe (pobierz plik)

Andrzej Nowak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej

Nowe ujęcie zabójstwa kwalifikowanego (pobierz plik)

Milena Justyna Sokołowska-Walewska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Definicja handlu ludźmi na tle prawa międzynarodowego (pobierz plik)

Anna Piaczyńska, doktorantka UAM w Poznaniu

Częściowe cofnięcie wniosku o ściganie w zakresie temporalnym (pobierz plik)

Zdzisław Brodzisz, prokurator Prokuratury Generalnej

Zakazy dowodowe związane z ochroną tajemnicy dziennikarskiej

w polskiej i niemieckiej procedurze karnej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Prof. dr hab. med. Stefan Raszeja, prof. dr hab. med. Roman Hauser ,

dr hab. med. Zbigniew Jankowski, dr hab. med. Tomasz Gos,dr inż. Marek Wiergowski,

prof. dr hab. n. biologicznych RyszardPawłowski, asesor kom. Krystian Pstrong,

lek. med. sądowej Karol Karnecki, dr med. Michał Kaliszan, dr med. Maciej Krzyżanowski

Pytania stawiane medykom sądowym (pobierz plik)

Recenzje

książki Michała Gabriela-Węglowskiego, Ustawa o świadku koronnym.

Komentarz. Zarys Instytucji w Europie, Warszawa 2011 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk

(pobierz plik)

Glosy

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. III KK

184/11 (dot. pojęcia amunicji) – oprac. dr Bolesław Kurzępa (pobierz plik)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2010 r., sygn.

II AKa 302/10 (dot. uprzedniej niekaralności) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

III Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. „Przestępstwo zgwałcenia”

(Lublin, 12 grudnia 2011 r.) – oprac. Filip Radoniewicz, Sylwia Rogala-Walczyńska

(pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książki Beaty Gruszczyńskiej, Romana Kulmy, Marka Marczewskiego

i Andrzeja Siemaszki, Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej.

Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów, Warszawa 2011 –

oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo(pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-05-15
Data udostępnienia informacji: 2012-11-29
Liczba odsłon: 5 866

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj