Spis treści

 

Dr Czesław Paweł Kłak, Uniwersytet Rzeszowski

Szczególne wymogi skargi prokuratora na przewlekłość postępowania (pobierz plik)

 

Dr Marek Derlatka, asystent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Motywacja w sądowym wymiarze kary (pobierz plik)

 

Krzysztof Czichy, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nawiązka orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody (pobierz plik)

 

Daniel Królczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu

Prawnokarne aspekty zwalczania piractwa i paserstwa programów

komputerowych (pobierz plik)

 

Dr Karolina Kremens, asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód

Mechanizmy ochrony świadków w międzynarodowych procesach karnych (pobierz plik)

 

Katarzyna Holy, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dopuszczalność postępowania in absentia w międzynarodowym prawie karnym (pobierz plik)

 

Grażyna Urbaniak, Główny Księgowy Budżetu Resortu, Monika Górska, Główny

Specjalista w Departamencie Budżetu i Inwestycji Ministerstwa Sprawiedliwości

Kontrola zarządcza w dziale administracji rządowej „Sprawiedliwość”(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Aleksander Herzog, Prokurator Prokuratury Generalnej

Pisemna odpowiedź prokuratora na kasację (pobierz plik)

 

Dr Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

Procesowe, kryminalistyczne i sądowo-lekarskie aspekty oględzin zwłok (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Marka Łuczaka, Policja w walce o zabytki. Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego – oprac.

dr hab. Maciej Trzciński (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn.

WZ 53/10 (dot. kontroli rozmów telefonicznych) – oprac. Dariusz Drajewicz (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książek:

 

I. Pod redakcją Grażyny Ulickiej i Sławomiry Wronkowskiej, Spory wokół teorii

i praktyki państwa prawa, Warszawa 2011 (pobierz plik)

 

II. Krystyny Święckiej, Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr

osobistych przez prasę, Wrszawa 2011 (pobierz plik)

 

– oprac. Maria Grzeszczyk, dr Wincenty Grzeszczyk

 

Z żałobnej karty

 

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Marku – przygotował dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-14
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14
Liczba odsłon: 5 288

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj