Spis treści

 

dr hab. Leszek Wilk, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym (pobierz plik)

 

dr Krzysztof Eichstaedt, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Idealny zbieg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i z art. 76 § 1 k.k.s. (pobierz plik)

 

Piotr Lewczyk, adwokat

Usiłowanie przestępstwa karnego skarbowego (pobierz plik)

 

dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Wina sprawców oszukańczych uszczupleń podatkowych a kwalifikacja prawna (pobierz plik)

 

Bartłomiej Filek, asystent Uniwersytetu Opolskiego

Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k. (pobierz plik)

 

Dominik Morgała, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Definicja i zakres pojęcia „chuligaństwo stadionowe” (pobierz plik)

 

Dariusz Siej, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

Warunki efektywności Systemu digitalizacji dokumentów ”Sydig” (pobierz plik)

 

Małgorzata Tomkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Udział przedstawiciela społecznego w procesie karnym (pobierz plik)

 

dr Marek Jerzy Urbaniak, sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Zakres obowiązywania zakazu dowodowego przewidzianego w art. 199 k.p.k. (pobierz plik)

 

dr Adrian Szumski, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Funkcja prewencyjna tymczasowego aresztowania (pobierz plik)

 

Ilona Resztak, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zjawisko terroryzmu (pobierz plik)

 

dr Joanna Markiewicz-Stanny, adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zakazu niewolnictwa,

poddaństwa i handlu istotami ludzkimi (pobierz plik)

 

dr Piotr Starzyński, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 maja 2011 r.

o ustanowieniu minimalnych standardów praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (pobierz plik)

 

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego

Rozrachunek z nazizmem i zwalczanie neonazizmu w Austrii (pobierz plik)

 

dr Andrzej Ważny, adiunkt w IWS

Usytuowanie prokuratury w niektórych państwach europejskich (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

dr Maciej Siwicki, adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podział i definicja cyberprzestępstw (pobierz plik)

 

Sławomir Kudrelek, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego

Dostęp podejrzanego i jego obrońcy do akt postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2011 r.,

sygn. II AKa 262/10 (dot. oceny stopnia szkodliwości społecznej) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik

 

Sprawoadania i informacje

 

63. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii

(Washington D.C., 16–19 listopada 2011 r.) – oprac. prof. zw. dr hab.

Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Radosława Krajewskiego, Prawa i obowiązki seksualne

małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań,

Warszawa 2009 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-07-30
Data udostępnienia informacji: 2012-07-30
Liczba odsłon: 7 068