Spis treści

 

Przedmowa Prokuratora Generalnego (pobierz plik)

 

Dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego

państwa prawnego (pobierz plik)

 

Anna Piaczyńska, doktorantka UAM w Poznaniu

Kryteria stopniowania winy (pobierz plik)

 

Dr Aneta Michalska-Warias, adiunkt UMCS w Lublinie

Obowiązek potwierdzenia wyjaśnień przed sądem przez tzw.

małego świadka koronnego (pobierz plik)

 

Małgorzata Żbikowska, doktorantka UAM w Poznaniu

O projektowanych zmianach zasady lojalności procesowej (pobierz plik)

 

Dr Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

Strony procesowe i ich reprezentanci w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

 

Karolina Chałubek, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego

Specyfika czynności sprawdzających (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku, Warszawa

Ciekawy przypadek zabójstwa. Tradycja i nowoczesność w śledztwie (pobierz plik)

 

Tomasz Dudek, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie,

delegowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Czy poręczenie majątkowe jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy

tok postępowania? (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 11 stycznia

2012 r., sygn. OSK 1376/11 (dot. odzyskania zatrzymanego prawa

jazdy) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2010 r.,

sygn. WZ 29/10 (dot. zwolnienia z reszty kary pozbawienia

wolności) – oprac. dr Cezary Paweł Waldziński (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Doroty Maśniak, Transgraniczny system ochrony

ofiar wypadków drogowych. Studium prawnofinansowe,

Warszawa 2010 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Data udostępnienia informacji: 2012-09-06
Liczba odsłon: 5 103

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj