Spis treści

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów (pobierz plik)

 

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Właściwość sądu w sprawach składania przez prokuratora

przedmiotów do depozytu sądowego (pobierz plik)

 

dr hab. Czesław Paweł Kłak, prof. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Przemyśl – Rzeszów

Ochrona tajemnicy notarialnej w polskim procesie karnym (pobierz plik)

 

Paweł Kołodziejski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy,

del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

dr Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

Biegły w postępowaniu karnym (pobierz plik)

Monika Kucwaj, doktorantka Uniwersytetu Łódzkieg

Niepoczytalność sprawcy jako podstawa umorzenia postępowania karnego (pobierz plik)

 

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Postępowanie w przedmiocie listu żelaznego (pobierz plik)

 

dr Anna Golonka, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Czyny zabronione a czyny nieuczciwej konkurencji (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Kamil Siwek, student III roku UAM w Poznaniu

Kara nadzwyczajnie złagodzona za zbrodnie (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Piotra Kardasa, Grzegorza Łabudy i Tomasza Razowskiego,

Kodeks karny skarbowy. Komentarz LEX, Warszawa 2012 –

oprac. Wojciech Kotowski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia

2011 r., sygn. II AKz 537/11 (dot. ENA) – oprac. Marcin Przestrzelski (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2011 r.,

sygn. III KK 89/11 (dot. czasu przestępstwa ciągłego) –

oprac. Małgorzata Gałązka (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

VIII Seminarium Kryminalistyczne „Wielka nauka w małych sprawach

(Jesionka, 16–18 maja 2012 r.) – oprac. Cezary Kąkol (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Romana Tokarczyka, Współczesne kultury prawne,

Warszawa 2012 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-01-16
Data udostępnienia informacji: 2013-01-17
Liczba odsłon: 6 181

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj