Spis treści

 

prof. dr hab. Bożena Gronowska, UMK w Toruniu

Prawo do ochrony zdrowia więźniów w Polsce – refleksje na tle

europejskich standardów praw człowieka (pobierz plik)

 

dr Małgorzata Gałązka, adiunkt KUL

Kradzież rozbójnicza – granica między podmiotem a stroną przedmiotową (pobierz plik)

 

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku, Warszawa

O swobodnej ocenie opinii biegłego (pobierz plik)

 

Marcin Mazur, radca prawny

Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 299 § 2 k.k. (pobierz plik)

 

dr Sławomir Dudziak, asesor Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Zaskarżanie postanowień o odmowie wszczęcia i umorzeniu

postępowania przygotowawczego po nowelizacji art. 306 k.p.k. (pobierz plik)

 

Mariusz Czapliński, prokurator Prokuratury Rejonowej w Warszawie, del.

do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

Podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego w wypadku złożenia zażalenia (pobierz plik)

 

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku

Orzekanie o kosztach sądowych w postępowaniu karnym wykonawczym (pobierz plik)

 

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

Przyszłość angielskiego prawa karnego(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

dr inż. nauk fizycznych Anna Łasińska, Agencja Bezpieczeństwa

Wewnętrznego w Warszawie

Skaningowa mikroskopia elektronowa w badaniach kryminalistycznych (pobierz plik)

 

Sylwia Majewska, Warszawa

Udział prokuratora w oględzinach zwłok (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Wiesława Kozielewicza, Odpowiedzialność dyscyplinarna

sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy,

Warszawa 2012 – oprac. dr Anna Korzeniewska-Lasota (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP

18/11 (dot. podstaw stosowania tymczasowego aresztowania) –

oprac Dariusz Drajewicz (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r.,

sygn. AKa 136/12 (dot. znamienia grożenia) – oprac. dr Katarzyna

Nazar-Gutowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja „Samobójstwo – stare problemy, nowe rozwiązania” –

oprac. dr Joanna Stojer-Polańska (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-11-03
Data udostępnienia informacji: 2013-11-04
Liczba odsłon: 5 381