Spis treści

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów – co trzeba zmienić? (pobierz plik)

 

Beata Mik, prokurator Prokuratury Generalnej

Idealny zbieg czynów karalnych. Kilka refleksji na temat

uwarunkowań i reperkusji uchwały Sądu Najwyższego z dnia

24 stycznia 2013 r., sygn. I KZP 19/12 (pobierz plik)

 

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, kierownik Katedry Postępowania

Cywilnego

Pojednanie w prawie karnym (zagadnienia wybrane) (pobierz plik)

 

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego

Modyfikacja zarzutów (pobierz plik)

 

dr Aneta Michalska-Warias, adiunkt UMCS w Lublinie

Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie (pobierz plik)

 

dr Anna Zofia Krawiec, asystent sędziego SN w Izbie Wojskowej

Przesłuchanie małoletniego świadka po nowelizacji Kodeksu

postępowania karnego (pobierz plik)

 

Daniel Strzelecki, sędzia Sądu Rejonowego w Bolesławcu

Złożenie przez oskarżonego wyjaśnień jako warunek

kontynuowania rozprawy głównej pod jego nieobecność (pobierz plik)

  

Materiały szkoleniowe

 

dr Andrzej Mucha, prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie,

del. do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

Decyzja o zawarciu umowy opcji – rozważania w przedmiocie

problematyki wyznaczania granic bezprawności (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Tomasza Sawickiego, Bogusława Sygita i Piotra Guzewskiego

pt. „Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego”,

Poznań 2013 – oprac. Wojciech Kotowski (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

14 listopada 2012 r., sygn. I OSK 704/12 (dot. przedmiotu skargi do

sądu administracyjnego) – oprac. Angelika Drelichowska, Paweł Razowski (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Rozstrzygnięcie Konkursu „Prokurator Roku” za rok 2012 (pobierz plik)

 

Międzynarodowa konferencja pt. „Aktualne problemy nauki

o przestępstwie w prawie karnym Polski i Ukrainy”

(Kazimierz Dolny, 20–21 maja 2013 r.) – oprac. dr Joanna

Piórkowska-Flieger, Krzysztof Wala (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Edward Zalewski Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury

Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-11-27
Data udostępnienia informacji: 2013-11-27
Liczba odsłon: 6 930