Spis treści

dr Katarzyna Liżyńska, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Kształtowanie się kary aresztu w polskim prawie wykroczeń (pobierz plik)

dr Piotr Chrzczonowicz, adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Inicjatywy wybranych państw europejskich dotyczące działalności tzw. sekt (pobierz plik)

dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii a orzeczenie przepadku (pobierz plik)

dr Tomasz Safjański, Komenda Główna Policji

Działania Europolu a funkcja dowodowa (pobierz plik)

dr Magdalena Kowalczyk, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Kontrola skarbowa i postępowanie kontrolne (pobierz plik)

Anna Jaskuła, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, del. do

Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

Uzyskiwanie informacji o postępowaniu przygotowawczym

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (pobierz plik)

Krzysztof Dąbkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania (pobierz plik)

Katarzyna Kwiecińska, aplikantka prokuratorska w Krajowej Szkole

Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Mediacja w praktyce prokuratorskiej (studium przypadku) (pobierz plik)

Robert Lizak, doktorant INP PAN

Dokumenty legalizacyjne w służbach specjalnych (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

dr Justyna Żylińska, adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa

im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Przesłanki konfrontacji (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.,

sygn. I KZP 3/12 (dot. czynnego żalu w k.k.s.) – oprac. prof. dr hab. Leszek Wilk (pobierz plik)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., sygn. II KK 97/11

(dot. wykładni art. 443 k.p.k.) – oprac. dr Renata Kędziora (pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książki Dominiki Dróżdż, Zbrodnia ludobójstwa

w międzynarodowym prawie karnym, Warszawa 2010 – oprac.

dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników(pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Liczba odsłon: 5 900

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj