Spis treści

 

dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR

Uproszczenia w uzasadnianiu decyzji procesowych w sprawach Karnych (pobierz plik)

 

dr Paweł Łuczyński, radca prawny w Krakowie

Obowiązywanie zakazu reformationis in peius w postępowaniu Ponownym (pobierz plik)

 

Agnieszka Łosicka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, del. do

Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

Procesowe pojęcie sprawy (pobierz plik)

 

Anna Jaskuła, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, del. do

Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

Rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

o postępowaniu przygotowawczym – zagadnienia procesowe (pobierz plik)

 

Dominik Morgała, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Ujawnienie danych osobowych i wizerunku sprawcy przestępstwa (pobierz plik)

 

dr Anna Golonka, adiunkt UR

Polskie rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (pobierz plik)

 

dr Krystyna Szczechowicz, dr Bogna Orłowska-Zielińska, adiunkci

Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Wykonalność postanowień, udział stron i inne wybrane aspekty

nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego (pobierz plik)

 

Justyna Konikowska-Kuczyńska, absolwentka studiów doktoranckich UwB

Procesowe aspekty postępowania wobec uzależnionych sprawców przestępstw (pobierz plik)

 

Marzena Andrzejewska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adaptacja koncepcji Thomasa Kuhna dla postępowania karnego (pobierz plik)

 

Tomasz Łodziana, CBA

Zgoda następcza na przeprowadzenie czynności operacyjnych (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Damian Mirecki, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie

Litispendencja w międzynarodowym obrocie karnym (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2011 r.,

sygn. IV KK 267/11 (dot. podwójnej karalności) – oprac. dr Hanna Kuczyńska (pobierz plik)

 

do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. II SA/Wa 2098/11 (dot.

cofnięcia pozwolenia na broń) – oprac. dr Bolesław Kurzępa (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Oktawiana Nawrota, Ludzka biogeneza

w standardach bioetycznych Rady Europy, Warszawa 2011 –

oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-03-04
Data udostępnienia informacji: 2013-03-05
Liczba odsłon: 6 289

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj