add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

dr hab. Tomasz Kalisz, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Czy w Polsce zbyt często sięga się po tymczasowe aresztowanie? (pobierz plik)

 

Zdzisław Brodzisz, prokurator Prokuratury Generalnej

Ochrona prywatności w procesie karnym – porównanie regulacji

prawnych polskich i niemieckich (pobierz plik)

 

dr Łukasz Chojniak, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów (pobierz plik)

 

dr Dariusz Stachurski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

Jak zapewnić rzetelną kontrolę postępowania przygotowawczego? (pobierz plik)

 

Dariusz Siej, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

Metodyka wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie

opracowania aktu oskarżenia (pobierz plik)

 

Dominik Wilmański, adwokat w okręgu łódzkim

Status procesowy adwokata w postępowaniu o odszkodowanie

a niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (pobierz plik)

 

dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Nowe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe wprowadzone

ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin (pobierz plik)

 

Krzysztof Kijowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice–Wschód

w Katowicach

Pozycja prawno-ustrojowa prokuratury w wybranych państwach

Europy Środkowej i Wschodniej (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Wykładnia znamion przestępstwa prania pieniędzy (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Wojciecha Kotowskiego, Uprawnienia mandatowe. Komentarz,

Warszawa 2011 – oprac. dr Jerzy Duży (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r.,

sygn. III KK 140/11 (dot. art. 607e § 1 k.p.k.) – oprac. Małgorzata

Tomkiewicz (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu

XXI wieku” (Kraków, 19–20 października 2012 r.) – oprac. dr Joanna Kabzińska (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książek: I. Zbigniewa Martena, Psychologia zeznań,

Warszawa 2012, II. Księgi Jubileuszowej ku czci Profesora Janusza

Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2012 –

oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-05-06
Data udostępnienia informacji: 2013-05-07
Liczba odsłon: 5 732

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj