Spis treści

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy

Żebractwo w ujęciu przepisów prawa karnego (pobierz plik)

Magdalena Wolińska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej (pobierz plik)

dr Wojciech Jasiński, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Publiczność posiedzeń sądu w procesie karnym (pobierz plik)

dr Zbigniew Rau, koordynator Polskiej Platformy Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

Wyniki badań świadków koronnych – empiryczne badania

porównawcze w latach 2001, 2009 i 2012 (pobierz plik)

Marcin Rosiak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kole

Oględziny a czynności towarzyszące (pobierz plik)

dr hab. Tomasz Kalisz, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Skarga skazanego w kodeksie karnym wykonawczym (pobierz plik)

dr Małgorzata Tomkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Zarządzenie wykonania kary za przestępstwa stanowiące podstawę

przekazania osoby ściganej w ramach Europejskiego Nakazu

Aresztowania (pobierz plik)

Ilona Resztak, absolwentka KUL

Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku w Warszawie

Nadzór prokuratora nad śledztwem powierzonym Policji (pobierz plik)

Recenzje

książki Anny Błachnio-Parzych, Kryminalizacja manipulacji

instrumentami finansowymi, Warszawa 2011 – oprac. dr Adam

Błachnio (pobierz plik)

Glosy

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 2011 r.,

sygn. II AKa 476/10 (dot. faktury nierzetelnej) – oprac. dr Jerzy Duży (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Tekst orędzia uczestników międzynarodowej konferencji naukowej

zorganizowanej w dniu 14 grudnia 2012 roku we Wrocławiu na temat:

„Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu

studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów,

doktorantów i innych prawników”, skierowanego do Ministra

Sprawiedliwości, a także do Posłów i Senatorów RP (pobierz plik)

IV Lubelskie Seminarium Karnistyczne „Przestępstwa przeciwko czci

i nietykalności cielesnej” (Lublin, 10 grudnia 2012 r.) –

oprac. Marta Mozgawa-Saj, Filip Radoniewicz (pobierz plik)

Co warto przeczytać

Omówienie książki Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, Czynności

operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego,

Warszawa 2012 – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników(pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-05-06
Data udostępnienia informacji: 2013-05-07
Liczba odsłon: 5 910

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj