Spis treści

 

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni

Skuteczność przedstawienia zarzutów (pobierz plik)

 

dr hab. Janusz Sawicki, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym (pobierz plik)

 

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

Skutek bliższy i dalszy czynu a przedawnienie karalności (pobierz plik)

 

dr Marek Derlatka, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole

Zawodowej w Sulechowie, adwokat w Sulechowie

Aktywność seksualna małoletnich a prawo karne (pobierz plik)

 

dr Michał Leciak, adiunkt UMK w Toruniu

Odpowiedzialność za prowadzenie obiektu wodnego w stanie

nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających (pobierz plik)

 

dr Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej

Warszawa-Praga w Warszawie

Pozycja prokuratora w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

 

dr Anita Gałęska-Śliwka, adiunkt CM UMK w Toruniu

Ocena kompetencji laboratoriów genetyki sądowej (pobierz plik)

 

Piotr Karlik, doktorant UAM w Poznaniu

Potrzeba zmian mediacji w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Sławomir Kudrelek, aplikant adwokacki w Sopocie

Postępowanie zabezpieczające w procesie karnym (pobierz plik)

  

Glosy

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 grudnia 2011 r.,

sygn. II AKa 229/11 (dot. sytuacji zagrażającej życiu ofiary) –

oprac. dr Jan Kulesza (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

68. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia

Kryminologii (Chicago IL, 14–17 listopada 2012 r.) – oprac. prof.

zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

 

Co warto przeczytać

 

Omówienie książki Ryszarda Walczaka, Legitymacja procesowa

prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

Warszawa 2010 – oprac. dr W. Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-06-23
Data udostępnienia informacji: 2013-06-24
Liczba odsłon: 5 182

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj