Spis treści

 

prof. dr hab. Bożena Gronowska, Katedra Praw Człowieka UMK w Toruniu

Więźniowie niebezpieczni w polskich zakładach karnych (pobierz plik)

 

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego

Czynności przedstawienia zarzutów (pobierz plik)

 

dr hab. Piotr Osowy, prof. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Rzeszów–Przemyśl

Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego

w powództwie adhezyjnym w świetle teorii ogólnej procesu (pobierz plik)

 

prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Grochowski, prof. zw. dr hab., dr h.c. Brunon

Hołyst, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Steganografia a zagrożenia cyberterrorystyczne (pobierz plik)

 

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. A. Frycza

Modrzewskiego

Przestępstwa trwałe i delikty trwałe (pobierz plik)

 

dr Elżbieta Hryniewicz, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Skutek w prawie karnym (pobierz plik)

 

dr Marek Kulik, UMCS w Lublinie

Przedawnienie karalności przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (pobierz plik)

 

dr Sylwia Spurek, Warszawa

Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary (pobierz plik)

 

dr Jacek Kosonoga, INP PAN

Właściwość ruchoma sądu w sprawach karnych (pobierz plik)

 

Piotr Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Tożsamość czynu w aspekcie subsydiarnego aktu oskarżenia (pobierz plik)

 

dr Marek Chrabkowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wykorzystanie metod pracy operacyjnej w czynnościach

sprawdzających (uwagi do artykułu K. Chałubek) (pobierz plik)

 

Jarosław Onyszczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga,

del. do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie

Nadzór prokuratora nad kontrolą operacyjną (pobierz plik)

 

dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Procesowe aspekty stosowania instytucji przewidzianej

w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (pobierz plik)

 

dr Joanna Długosz, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obligatoryjna postpenalna izolacja sprawcy przestępstwa (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

dr Piotr Chlebowicz, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Perspektywy wykorzystania analizy kryminalnej w praktyce prokuratorskiej (pobierz plik)

 

Dagmara Kuspiel, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Materiały niejawne w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Przedmiot poręczenia majątkowego (pobierz plik)

 

Cezary Kąkol, prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

Problematyka tzw. pirotechniki stadionowej (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r.,

sygn. IV KK 42/12 (dot. narażenia na niebezpieczeństwo) –

oprac. dr Tomasz Sroka (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2013 r.,

sygn. IV KO 124/11 (dot. przyznania wynagrodzenia obrońcy

z urzędu) – oprac. Kazimierz Postulski (pobierz plik)

 

do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

2 października 2012 r., sygn. I OSK 2220/12 (dot. zakazu

klubowego) – oprac. dr Bolesław Kurzępa (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-08-05
Data udostępnienia informacji: 2013-08-19
Liczba odsłon: 7 518

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj