Spis treści

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa

i Administracji w Warszawie

Europejskie standardy ochrony prywatności ofiar przestępstw (pobierz plik)

dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Generalnej

Program ochrony świadka w Polsce na tle regulacji prawnych

nnych państw członkowskich Unii Europejskiej (pobierz plik)

dr Anna Zofia Krawiec, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Wojskowej

Kasacja Rzecznika Praw Dziecka (pobierz plik)

dr Katarzyna Banasik, adiunkt Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

Typ uprzywilejowany czynu zabronionego (pobierz plik)

Daniel Strzelecki, sędzia Sądu Rejonowego w Bolesławcu

Charakter jurydyczny wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s. (pobierz plik)

dr Marcin Warchoł, Uniwersytet Warszawski

Konstytucyjność wykroczenia niewykonania polecenia

porządkowego w trakcie trwania imprezy sportowej (pobierz plik)

dr Magdalena Maraszek, aplikantka adwokacka w Sopocie

Uprawnienia Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich (pobierz plik)

Marek Cioś, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach, del.

do Prokuratury Generalnej

Reprezentacja procesowa powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (pobierz plik)

Robert Seweryn, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach

Wieczystoksięgowe aspekty zabezpieczenia majątkowego (pobierz plik)

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Słoweńskie organy ochrony prawnej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Daniel Taberski, asystent prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu

Narzędzia cyfrowe w pracy prokuratora (pobierz plik)

Tomasz Kowalczyk, dr Tomasz Safjański, pełnomocnicy Komendanta

Głównego Policji

Koordynacja pracy ekspertów kryminalistycznych w Policji (pobierz plik)

Rezenzje

Książki pod red. Emila W. Pływaczewskiego i Ewy Kowalewskiej-Borys,

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy –

wspólny cel, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 – oprac. Mariusz Charkiewicz (pobierz plik)

Glosy

do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 29 października 2012 r.,

sygn. I KZP 17/12 (dot. abstrakcyjnych pytań prawnych) – oprac.

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

Sprawozdania i Informacje

Informacja o książce pt. „Egzamin powinien mieć sens i być

sprawiedliwy” (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników(pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2013-09-02
Data udostępnienia informacji: 2013-09-03
Liczba odsłon: 5 632

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj