Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie

O przyczynach i skutkach kasacji Prokuratora Generalnego z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela

Causes and effects of cassation filed by the Prosecutor General for no indictment brought by an authorised prosecutor

dr Dorota Karczmarska, adiunkt UMCS w Lublinie

Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Examination of an aggrieved minor under the amended Code of Criminal Procedure

dr Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, del. do Prokuratury Generalnej

Tłumacz w postępowaniu karnym

Translator’s services in criminal proceedings

dr Radosław Olszewski, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Role prokuratora w postępowaniu karnym

Prosecutor’s roles in criminal proceedings

dr Tomasz Razowski, adwokat we Wrocławiu

Zgłoszenie się (ujęcie) sprawcy, wobec którego prowadzono postępowanie w stosunku do nieobecnych

Apprehension of a perpetrator once subject to proceedings in the absence of the parties

dr Wojciech Jasiński, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Uwagi o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia

Remarks on prosecution of rape cases

dr Maciej Siwicki, adiunkt UMK w Toruniu

Pojęcie prasy i przestępstwa prasowego

Terms ‘press’ and ‘press offence’

dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Kompetencja sądu karnego do ustalenia kwoty uszczuplonego podatku

Criminal court’s competence to determine an amount of unlawful reduction of payable tax

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Przedawnienie w hiszpańskim prawie karnym

Statute of limitations in Spanish criminal law

Materiały szkoleniowe | Training materials

dr Marek Derlatka, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie

Posłuszeństwo normom prawnym

Obedience to laws

Wojciech Wassermann, asesor Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza

Zakaz kumulacji ról pokrzywdzonego i oskarżonego w postępowaniu karnym

Prohibition on a cumulative effect of appearing as the aggrieved and the accused in criminal proceedings

Recenzje | Reviews

prof. dr hab. Wojciech Radecki (oprac.)

książki Heleny Praškovej, Zaklady odpovědnosti za spravni delikty (Podstawy odpowiedzialności za delikty administracyjne), Praha 2013

of book by Helena Praškova, Zaklady odpovědnosti za spravni delikty (Basis for administrative tort liability) – by prof. Wojciech Radecki

Glosy | Commentaries

dr Piotr Rogoziński (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., sygn. I KZP 15/12 (dot. utraty mocy wyroku łącznego) 

Commentary to the Supreme Court resolution of 29 October 2012, ref. file no. I KZP 15/12 (concerns ineffectiveness of aggregate sentence) – by Piotr Rogoziński, Ph.D.

dr Jan Kulesza (oprac.)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. II AKa 273/12 (dot. znieważenia Prezydenta RP)

Commentary to the judgment issued by the Court of Appeal in Łódź on 17 January 2012, ref. file no. II Aka 273/12 (concerns insulting the President of the Republic of Poland) – by Jan Kulesza, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-22
Data udostępnienia informacji: 2014-01-21
Liczba odsłon: 9 653

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj