Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego

Krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego w świetle nowych uregulowań

Entities authorised under new regulations to appeal against decisions to discontinue criminal prosecution

dr Piotr Góralski, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Środki zabezpieczające a zakaz reformationis in peius

Security measures vs. prohibition of reformationis in peius

Maciej Ratajczak, asystent sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu

Czynności pedofilskie – ujęcie prawne i kryminologiczne

Pedophilic acts – legal and criminological perspective

Mateusz Filipczak, student V roku Uniwersytetu Łódzkiego

Usiłowanie przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo

Attempted crimes of exposing to abstract danger

Amadeusz Małolepszy, Bernard Piechota, doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego

Zaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów – uwagi polemiczne

Appealability of a decision on presenting charges – polemical comments

dr Olaf Włodkowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego,

Sebastian Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

O przestępstwach skarbowych i wykroczeniach skarbowych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin – polemicznie

Tax crimes and petty offence concerning minerals – polemical comments

Piotr Lewczyk, adwokat

Problematyka odsetek w postępowaniu karnym skarbowym

Awards of interest in tax penal proceedings

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa

List żelazny w ustawodawstwach państw niemieckojęzycznych

Safe-conduct in German speaking countries

Materiały szkoleniowe | Training materials

Ewa Kosowska-Korniak, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego

Prawnoprocesowe aspekty tajemnicy dziennikarskiej

Legal and procedural aspects of a journalist’s privilege

Glosy | Commentaries

dr Maja Klubińska (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 9/12 (dot. pojednania małoletniego pokrzywdzonego z jego rodzicem)

to the Supreme Court resolution of 20 June 2012, file ref. no. I KZP 9/12 (concerns reconciliation of a minor victim with its parent) – by Maja Klubińska, Ph.D.

Rafał Janiszowski-Downarowicz (oprac.)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2010 r., sygn. IV KK 294/10 (dot. pozbawienia wolności jako przyczyny wyłączenia postępowania nakazowego)

to the Supreme Court judgement of 13 December 2010, file ref. no. IV KK 294/10 (concerns deprivation of freedom as a reason for exclusion of proceedings for injunctive relief) – by Rafał Janiszowski-Downarowicz

Sprawozdania i informacje | Reports and information

Daria Wójcik (oprac.)

I Ogólnopolska Konferencja Centrum ARS „Mediacja – sprawiedliwość w nowej perspektywie” (Kraków, 16–17 listopada 2012 r.)

First Polish National Conference of ARS Centre “Mediation – new perspective on justice” (Cracow, 16–17 November, 2012) – by Daria Wójcik

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-22
Data udostępnienia informacji: 2014-02-10
Liczba odsłon: 5 709