Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr hab. Radosław Koper, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Stosowanie aresztowania wobec świadka w procesie karnym

Arrest of a witness in criminal proceedings

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej (art. 376 k.p.k.)

Absence of the accused at the main hearing (Code of Criminal Procedure, Article 376)

Małgorzata Żbikowska, doktorantka UAM w Poznaniu

Pokrzywdzony w formach stadialnych przestępstwa

Victim at particular stages in the commission a crime

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku

Umorzenie grzywny oraz innych „należności sądowych”

Remittance of a fine and other „court dues”

dr Adam Błachnio, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie

Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2)

Applicability conditions for voluntary submission to liability under the Penal and Fiscal Code (part 2)

dr Tomasz Razowski, adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu,

Piotr Kaczmarek, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

Materialne oraz procesowe aspekty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na tle uregulowań kodeksu karnego skarbowego

Substantive and procedural aspects of the rule on the total judgment against the provisions of the Criminal Code of the tax

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa”

Ochrona środowiska w ustawodawstwie pozakodeksowym (część 1)

Environmental non-code laws (part 1)

Materiały szkoleniowe | Training materials

Błażej Stromczyński, student V roku Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Paweł Waszkiewicz, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych

Open-source intelligence in law enforcement agencies practice with the focus on social media

Glosy | Commentaries

dr Józef Gurgul (oprac.)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. II AKa 206/12 (dot. rzeczywistego przyznania się do winy)

Commentary to the judgement issued by the Court of Appeal in Gdańsk on 28 June 2012, file no. II AKa 206/12 – by Józef Gurgul, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

dr Janusz Bojarski, dr Michał Leciak (oprac.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa” (Toruń, 14 listopada 2013 r.)

International Scientific Conference: „Criminal law versus cultural diversity of society” (Toruń, 14 November 2013) – by Janusz Bojarski, Ph.D., Michał Leciak, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-06-05
Liczba odsłon: 10 067

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj