Spis treści | Table of contents

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratura i Prawo”

XX lat funkcjonowania „Prokuratury i Prawa”

20th anniversary of „Prokuratura i Prawo”

Rola i zadania prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej

Roles and tasks of a prosecutor in revised criminal procedure

prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie

Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Controversial provisions in the revised Code of Criminal Procedure

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

Postępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji z dnia 27 września 2013 r. i rola w nim prokuratora w aspekcie sądowego stadium procesu

Preparatory proceedings under the Amendment of 27 September 2013, and roles of a prosecutor in preparatory proceedings with regard to a judicial process stage

dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zasady legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.

The principle of legality under the Code of Criminal Procedure Amendment of 27 September 2013

dr hab. Katarzyna Dudka, prof. UMCS w Lublinie

Rola prokuratora w znowelizowanym postępowaniu karnym

Role of a prosecutor under revised rules of criminal proceedings

dr hab. Jerzy Skorupka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Czynności legalne warunkowo w postępowaniu karnym

Contingently lawful acts in criminal proceedings

prof. dr hab. Piotr Hofmański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Janusz Śliwa, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

Dwugłos w sprawie nowego kształtu postępowania przygotowawczego

Two different approaches to the new model of preparatory proceedings

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Końcowe zapoznanie z materiałami postępowania przygotowawczego w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r.

Final review of materials gathered through preparatory proceedings, in light of the Amendment of 27 September 2013

dr hab. Monika Klejnowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skarga karna w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Criminal complaint under the revised Code of Criminal Procedure

dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK w Toruniu

Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a kodeksu karnego

Discontinuance of criminal proceedings under the Penal Code, Article 59a

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Evidentiary hearing for appeal purposes under the revised Code of Criminal Procedure

Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i możliwe zagrożenia

Prosecutor’s office versus adversary model of court proceedings. Challenges and risks

Andrzej Seremet, Prokurator Generalny

prof. dr hab. Lech Paprzycki, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego

prof. dr hab. Piotr Hofmański, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Panel I. Kontradyktoryjna rozprawa główna – sytuacja procesowa stron

Panel I. Adversary mode for a main trial – procedural position of parties

prof. dr hab. Stanisław Waltoś, hon. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

Dorota Wacławowicz, Prokurator Okręgowy w Gliwicach

Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego

Panel II. Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego

Panel II. Effects of an adversary mode for a main trial on the course of preparatory proceedings

Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński

Janusz Śliwa, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Sławomir Posmyk, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury

Zdzisław Brodzisz, prokurator Prokuratury Generalnej

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-04-28
Data udostępnienia informacji: 2015-01-07
Liczba odsłon: 11 914