Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. dr hab. Piotr Kardas, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ

Jeden czy dwa modele wymiaru kary łącznej? O paradoksach nowej regulacji kary łącznej
One or two models for imposing aggregate sentences? Paradoxes in the new aggregate sentencing regulation

  • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji
Some remarks about the sanctions regime

  • dr Julia Kosonoga-Zygmunt, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.)
Aiding and abetting suicide (Penal Code, Article 151)

  • Paweł Opitek, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie

Przestępstwo skimmingu
Crime of skimming

  • dr Małgorzata Żbikowska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Obowiązek pouczenia o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjejego niedopełnienia w kodeksie postępowania karnego
Obligation to advise of rights and obligations, and consequences of a failure to advise under the Penal Code

  • dr Lidia Mazowiecka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, del. do Prokuratury Generalnej

Dziecko – ofiara przestępstwa w postępowaniu karnym
Child victim in criminal proceedings

  • dr Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Generalnej

Kryteria dostępu do informacji publicznej
Criteria to access public information

Materiały Szkoleniowe/Training Materials

  • dr Paweł Daniel, st. asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Udzielanie informacji publicznej przez organy prokuratury
Provision of public information by the Prosecution Service

Recenzje/Reviews

książki Davida Bohadlo, Lukaša Potěšila, Jana Potměšila, Spravni trestani z hlediska praxe a judikatury (Karanie administracyjne z punktu widzenia praktyki i orzecznictwa), Praha 2013 – oprac. prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki

of book by David Bohadlo, Lukaš Potěšil, Jan Potměšil, Spravni trestani z hlediska praxe a judikatury (Administrative penalties from the perspective of judicial decisions), Praha 2013 – by prof. Wojciech Radecki

Glosy/Commentaries

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. I KZP 7/14 (dot. nieodwołania warunkowego zwolnienia) – oprac. Tomasz Pudo

to the Supreme Court resolution of 26 June 2014, file no. I KZP 7/14 (concerns the failure to revoke conditional release) – by Tomasz Pudo

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2012 r., sygn. II AKa 368/12 (dot. nielegalnych czynności operacyjno-rozpoznawczych) – oprac. Adrian Zbiciak

to the judgment issued on 11 October 2012 by the Court of Appeal in Katowice, file no. II AKa 368/12 (concerns illegal operational and investigative actions) – by Adrian Zbiciak

Sprawozdania i Informacje/Reports And Information

XIII Kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych nt. „Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna” (Doha, Katar, 12–19 kwietnia 2015 r.) – oprac. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski

The Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha, Qatar, 12–19 April 2015 – by prof. Emil W. Pływaczewski

Konferencja naukowa „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań” (Gdańsk, 25–26 września 2014 r.) – oprac. Izabela Urbaniak-Mastalerz

Scientific conference: Appeal in Criminal Proceedings – Facing New Challenges (Gdańsk, 25–26 September 2014) – by Izabela Urbaniak-Mastalerz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka” (Iwonicz, 23–24 listopada 2014 r.) – oprac. Justyna Kuśnierz-Chmiel

International scientific conference: 95 Years of Police Service in Poland. Theory and Practice (Iwonicz, 24–14 November 2014) – by Justyna Kuśnierz-Chmiel

Komunikat

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-10-22
Data udostępnienia informacji: 2019-04-25
Liczba odsłon: 9 073

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj