Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Generalnej

„Solidarność” w Prokuraturze PRL w latach 1980–1981
„Solidarity” at the Prosecution Service of the Polish People’s Republic 1980–1981

  • dr hab. Janusz Sawicki, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego

Z problematyki idealnego zbiegu czynów karalnych w prawie karnym skarbowym
Some remarks about ideal concurrence of offences in criminal tax law

  • dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Zamiana kary wynikająca z depenalizacji częściowej przewidzianej w ustawie z dnia 27 września 2013 r. a orzeczenie kary łącznej
Penalty change resulting from partial depenalization under the Act of 27 September 2013, versus aggregate sentencing

  • dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom
Disclosure of telecommunications data to courts and prosecutors

  • dr Grzegorz Krysztofiuk, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Europejski nakaz dochodzeniowy
European Investigation Order

  • Jacek Kudła, podinsp. Policji, Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do nowego modelu procesu karnego
Operational reconnaissance versus new model of criminal proceedings

  • dr Lidia Mazowiecka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, del. do Prokuratury Generalnej

Z problematyki reagowania na przemoc wobec kobiet
Response to violence against women

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • Piotr Stryszowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie, del. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Świadek incognito – algorytm postępowania
Anonymous witness: procedural algorithm

  • dr Marek Chrabkowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, mgr inż. Krzysztof Gwizdała, biegły z zakresu badań komputerowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Zabezpieczenie dowodów elektronicznych
Securing electronic evidence

Recenzje/Reviews

książki Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, pod red. Dagmary Gruszeckiej i Jerzego Skorupki, Warszawa 2015 – oprac. Paweł Dębowski

of book by Dagmara Gruszecka, Jerzy Skorupka (eds.), Limits of Criminal Proceedings. Legality of Behaviours of Participants in Proceedings, Warsaw 2015 – by Paweł Dębowski

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. II KK 214/10 (dot. przedawnienia karalności przestępstw skarbowych) – oprac. Tomasz Radtke

to the Supreme Court judgement of 26 January 2011, file no. II KK 214/10 (concerns statute of limitations on tax offences) – by Tomasz Radtke

Sprawozdania i informacje/Reports and information

VI Lubelskie Seminarium Karnistyczne – oprac. dr Joanna Piórkowska-Flieger

4th Criminal Law Seminar in Lublin – by Joanna Piórkowska-Flieger, Ph.D.

Komunikat

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-11-25
Data udostępnienia informacji: 2019-04-25
Liczba odsłon: 8 654

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj