Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podsłuchiwanie i inwigilacja użytkowników mediów elektronicznych w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego

Eavesdropping and surveillance of electronic media users in the context of information security

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Wokół projektu utworzenia systemu ochrony pokrzywdzonego i świadka

Some remarks about plans for the victim and witness protection system

dr Igor Zduński, adiunkt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Środki zabezpieczające w projekcie nowelizacji kodeksu karnego

Measures of protection in the draft amendment to the Penal Code

dr Magdalena Kowalewska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Przestępstwa z zapomnienia

Offences caused by not remembering

Paweł Kołodziejski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy, del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe

Effectiveness of tax offence prosecution versus system changes

Beata Baran, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z problematyki prokuratorskiego postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Prosecutorial investigation in cases involving liability of public officials for flagrant violation of law

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Przestępstwa uszkodzenia płodu w hiszpańskim prawie karnym

Offences of inflicting damage on a fetus in Spanish criminal law

Materiały szkoleniowe | Training materials

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa”

Warunki przewozu towarów niebezpiecznych

Conditions for the transportation of hazardous goods

Recenzje | Reviews

dr Bartłomiej Gadecki (oprac.)

książki Tamar Frankel, „The Ponzi Scheme Puzzle. A History and Analysis of Con Artists and Victims” („Zagadka schematu Ponziego. Historia i analiza oszustów i ofiar”), Nowy Jork 2012 

of book by Tamar Frankel, The Ponzi Scheme Puzzle. A History and Analysis of Con Artists and Victims, Oxford University Press, New York 2012 – by Bartłomiej Gadecki, Ph.D.

Glosy | Commentaries

dr Krzysztof Nowicki (oprac.)

do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., sygn. I KZP 5/13 (dot. kontroli instancyjnej wyroku)

to the resolution of seven judges of the Supreme Court of 25 September 2013, file no. I KZP 5/13 (concerns examination of appeals against judgments) – by Krzysztof Nowicki, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

Krystyna Patora (oprac.)

Ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Przyszłość prokuratury po 2015 roku”

Polish Scientific Conference „Future of Prosecutor’s Office after 2015” – by Krystyna Patora

Orzecznictwo

Hołyst - Podsłuchiwanie i inwigilacja użytkowników mediów elektronicznych w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego Hołyst - Podsłuchiwanie i inwigilacja użytkowników mediów elektronicznych w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego Bieńkowska - Wokół projektu utworzenia systemu ochrony pokrzywdzonego i świadka Bieńkowska - Wokół projektu utworzenia systemu ochrony pokrzywdzonego i świadka Zduński - Środki zabezpieczające w projekcie nowelizacji kodeksu karnego Zduński - Środki zabezpieczające w projekcie nowelizacji kodeksu karnego Kowalewska - Przestępstwa z zapomnienia Kowalewska - Przestępstwa z zapomnienia Kołodziejski - Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe Kołodziejski - Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe Baran - Z problematyki prokuratorskiego postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Baran - Z problematyki prokuratorskiego postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Stefańska - Przestępstwa uszkodzenia płodu w hiszpańskim prawie karnym Stefańska - Przestępstwa uszkodzenia płodu w hiszpańskim prawie karnym Kotowski - Warunki przewozu towarów niebezpiecznych Kotowski - Warunki przewozu towarów niebezpiecznych Gadecki - Recenzja książki "Zagadka schematu Ponziego. Historia i analiza oszustów i ofiar" Gadecki - Recenzja książki "Zagadka schematu Ponziego. Historia i analiza oszustów i ofiar" Nowicki - Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., sygn. I KZP 5/13 Nowicki - Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., sygn. I KZP 5/13 Patora - Ogólnopolska konferencja naukowa na temat Przyszłość prokuratury po 2015 roku Patora - Ogólnopolska konferencja naukowa na temat Przyszłość prokuratury po 2015 roku Orzecznictwo 3/2015 Orzecznictwo 3/2015
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-03
Data udostępnienia informacji: 2015-03-03
Liczba odsłon: 9 621

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj