add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4 – Prokuratura Krajowa

Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr Mariusz Nawrocki, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Obligatoryjne podstawy odwołania środków poddania sprawcy próbie [doc, 163.00 kB]

Mandatory grounds for revocation of probation measures

dr Dariusz Stachurski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Kryteria tożsamości czynu [doc, 169.00 kB]

Sameness criteria for offences

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy

Karnoprawne aspekty zoofilii [doc, 116.00 kB]

Criminal law aspects of zoophilia

Piotr Nycz, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Pokrzywdzony” usiłowaniem nieudolnym przestępstwa – uwagi polemiczne [doc, 95.00 kB]

Victim of a failed criminal attempt: polemical remarks

dr Marta Kolendowska-Matejczuk, adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Kurator małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [doc, 159.00 kB]

Guardian ad litem for a minor victim in criminal proceedings in relation to Constitutional Court decisions

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku w Warszawie

O wadliwości opinii biegłego w procesie karnym [doc, 218.00 kB]

Defective expert opinions in criminal proceedings

dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Uprawnienia straży ochrony kolei w sprawach o wykroczenia [doc, 151.00 kB]

Authority vested in Railway Security Service in cases involving petty offences

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa”

O konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego [doc, 183.00 kB]

Constitutionality of some provisions in the Act on Vehicle Operators in the light of the Constitutional Court judgment

Izabela Kosierb, doktorantka UMK

Łączny środek karny [doc, 140.00 kB]

Aggregated punitive measure

Materiały szkoleniowe | Training materials

dr Małgorzata Tomkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym [doc, 177.00 kB]

Extra-judicial eavesdropping in case law

Recenzje | Reviews

dr Michał Leciak (oprac.)

Recenzja książki Sławomira Fundowicza, Prawo sportowe, Warszawa 2013 [doc, 87.00 kB]

Reviews of book by Sławomir Fundowicz, Sports Law, Warsaw 2013 – by Michał Leciak, Ph.D.

Glosy | Commentaries

dr Marcin Janusz Szewczyk (oprac.)

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. V KK 53/13 (dot. zakazu reformationis in peius) [doc, 119.00 kB]

Commentary to the Supreme Court Judgment of 28 August 2013, file no. V KK 53/13 (concerns the prohibition of reformationis in peius) – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

Emilia Magdalena Truskolaska, Anna Tywończuk-Gieniusz (oprac.)

I polsko-brytyjskie seminarium naukowe „Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich perspektywy” (Białystok, 8 października 2014 r.) [doc, 122.00 kB]

The 1st Polish-British Scientific Seminar: „New Lines and Perspectives in Criminological Research” (Białystok, 8 October 2014) – by Emilia Magdalena Truskolaska, Anna Tywończuk-Gieniusz

Orzecznictwo [doc, 491.00 kB]

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-25
Data udostępnienia informacji: 2015-03-25
Liczba odsłon: 8 523

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj