Spis treści
Table of contents

Ważna wiadomość

Fundacja „Ochrony zdrowia pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej” im. Ireny Babińskiej 

Artykuły/Articles

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym po zmianach z dnia
11 marca 2016 r. 

Victim in criminal proceedings after amendments of 11 March 2016

dr hab. Radosław Koper, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Dwa tryby skazania bez rozprawy w procesie karnym 

Two procedures for convicting without trial in criminal proceedings

dr Adam Błachnio, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Przedawnienie karalności przestępstwa trwałego

Statute of limitations for continuing offences

dr Stanisław Łagodziński, prokurator w stanie spoczynku

Udział w bójce lub w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym

Participation in a fatal brawl or beating

dr Agnieszka Baj, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pabianicach

Czy osoba podejrzana jest stroną postępowania przygotowawczego?

Eligibility of a suspect to be a party in preparatory proceedings

dr Mariusz Nawrocki, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Kidnapping

Magdalena Terlecka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego

Odpowiedzialność karna na podstawie art. 586 kodeksu spółek handlowych w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego

Criminal liability under Article 586 of the Code of Commercial Companies in the light of amended Bankruptcy Law

Materiały Szkoleniowe/Training Materials

dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku delegowany do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego w Gdańsku Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Analiza kryminalna w pracy prokuratora

Criminal analysis in a prosecutor’s practice

dr Tomasz Safjański, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów

Prawne aspekty wykorzystania wsparcia Interpolu w poszukiwaniu osób podejrzanych w świetle art. 605a k.p.k.

Legal aspects of using assistance from Interpol in tracking down suspects under Article 605a of the Code of Criminal Procedure

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2015 r., sygn. IV KK 382/14 (dot. broni i amunicji) – oprac. Marcin Borodziuk

Commentary to the Supreme Court judgement of 2 March 2015, file ref. no. IV KK 382/14 (concerns weapons and ammunition) – by Wojciech Kotowski – by Marcin Borodziuk 

do postanowienia SN z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. II KK 100/15 (dot. wykładni art. 24 § 1 k.k.w.) – oprac. prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Wiciński

Commentary to the Supreme Court decision of 23 April 2015, file ref. no. II KK 100/15 (concerns interpretation of the Executive Penal Code, Article 24, § 1) – by prof. Grzegorz Wiciński 194

Komunikat Komunikat Fundacja „Ochrony zdrowia pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej” im. Ireny Babińskiej Fundacja „Ochrony zdrowia pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej” im. Ireny Babińskiej Udział w bójce lub w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym Udział w bójce lub w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym Przedawnienie karalności przestępstwa trwałego Przedawnienie karalności przestępstwa trwałego Prawne aspekty wykorzystania wsparcia Interpolu w poszukiwaniu osób podejrzanych w świetle art. 605a k.p.k. Prawne aspekty wykorzystania wsparcia Interpolu w poszukiwaniu osób podejrzanych w świetle art. 605a k.p.k. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym po zmianach z dnia 11 marca 2016 r. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym po zmianach z dnia 11 marca 2016 r. Odpowiedzialność karna na podstawie art. 586 kodeksu spółek handlowych w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego Odpowiedzialność karna na podstawie art. 586 kodeksu spółek handlowych w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego Kidnapping Kidnapping Dwa tryby skazania bez rozprawy w procesie karnym Dwa tryby skazania bez rozprawy w procesie karnym Czy osoba podejrzana jest stroną postępowania przygotowawczego Czy osoba podejrzana jest stroną postępowania przygotowawczego Analiza kryminalna w pracy prokuratora Analiza kryminalna w pracy prokuratora Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2015 r., sygn. IV KK 38214 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2015 r., sygn. IV KK 38214 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. II kk 10015. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. II kk 10015. Dodatek-orzecznictwo Dodatek-orzecznictwo
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-10-26
Data udostępnienia informacji: 2016-10-26
Liczba odsłon: 13 177