Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr Anna Piaczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Błędne przekonanie jako postać błędu z art. 29 k.k.

Marcin Byczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O niekonstytucyjności tzw. recydywy w prawie karnym

Konrad Lipiński, Uniwersytet Wrocławski

Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności dowodu
w postępowaniu karnym (art. 168a k.p.k.)

prof. dr hab. Wojciech Radecki, PAN we Wrocławiu

Odpowiedzialność karna osób prawnych w Czechach i Słowacji 

Arkadiusz Krajewski, doktorant Polskiej Akademii Nauk

Praktyczne problemy wykonywania polskich ENA w Niemczech

dr Agnieszka Kania, Uniwersytet Zielonogórski

Motywacyjno-wychowawcza funkcja ustnych uzasadnień wyroków sądowych w sprawach karnych

Materiały szkoleniowe/Training materials

Diana Kazimierska, adwokat w Warszawie

Wartość naukowa metod wykorzystywanych w identyfikacji

dr Stanisław Łagodziński, prokurator w stanie spoczynku

Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania karnego przestępstwa zabójstwa 

Glosy/Commentaries

 

do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Bergman przeciwko Niemcom (dot. prewencyjnego pozbawienia wolności) – oprac. Katarzyna Kobus-Ogrodniczak

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. II K 356/15 (dot. kary łącznej) – oprac. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. V KK 306/15 (dot. obowiązkowych szczepień ochronnych) – oprac. dr Julia Kosonoga-Zygmunt

Spis treści Spis treści Błędne przekonanie jako postać błędu z art. 29 k.k. Błędne przekonanie jako postać błędu z art. 29 k.k. Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności dowodu w postępowaniu karnym (art. 168a k.p.k.) Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności dowodu w postępowaniu karnym (art. 168a k.p.k.) Motywacyjno-wychowawcza funkcja ustnych uzasadnień orzeczeń sądowych w sprawach karnych Motywacyjno-wychowawcza funkcja ustnych uzasadnień orzeczeń sądowych w sprawach karnych O niekonstytucyjności tzw. recydywy w prawie karnym O niekonstytucyjności tzw. recydywy w prawie karnym Odpowiedzialność karna osób prawnych w Czechach i Słowacji Odpowiedzialność karna osób prawnych w Czechach i Słowacji Praktyczne problemy wykonywania polskich europejskich nakazów aresztowania w Niemczech Praktyczne problemy wykonywania polskich europejskich nakazów aresztowania w Niemczech Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania karnego przestępstwa zabójstwa Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania karnego przestępstwa zabójstwa Wartość naukowa metod wykorzystywanych w identyfikacji Wartość naukowa metod wykorzystywanych w identyfikacji Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. II K 356.15 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. II K 356.15 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. V KK 306.15 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. V KK 306.15 Dodatek orzecznictwo Dodatek orzecznictwo
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-11-28
Data udostępnienia informacji: 2016-11-28
Liczba odsłon: 10 840

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj