Spis treści

Artykuły

Marcin Gołaszewski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej

dr Szymon Tarapata, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym. Artykuł polemiczny

dr Damian Wąsik, asystent Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Śmierć na stole operacyjnym (mors in tabula) jako konsekwencja błędu w sztuce lekarskiej

dr Agnieszka Baj, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pabianicach

Cele postępowania przygotowawczego

Krzysztof Eichstaedt, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, wątpliwości związane z orzekaniem

dr Ariadna H. Ochnio, adiunkt Instytutu Nauk Prawnych PAN

Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich

Materiały szkoleniowe

dr inż. Rafał Korycki, ekspert badań fonoskopijnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Problematyka badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych

 

Glosy/Commentaries

do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. II GPS 1/15 (dot. postanowienia o zabezpieczeniu na majątku) – oprac. Jaromir Rybczak

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r., sygn. II KK 15/15 (dot. czynu ciągłego) – oprac. Marcin Janusz Szewczyk

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. II AKa 65/13 (dot. zakazu wykonywania zawodu) – oprac. dr Jerzy A. Kulesza

Spis treści Spis treści Życzenia Życzenia Komunikat Komunikat Cele postępowania przygotowawczego Cele postępowania przygotowawczego Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich Problematyka badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych Problematyka badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym. Artykuł polemiczny Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym. Artykuł polemiczny Śmierć na stole operacyjnym (mors in tabula) jako konsekwencja błędu w sztuce lekarskiej Śmierć na stole operacyjnym (mors in tabula) jako konsekwencja błędu w sztuce lekarskiej Środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, wątpliwości związane z orzekaniem Środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, wątpliwości związane z orzekaniem Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. II GPS 115 Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. II GPS 115 Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. II AKa 6513 Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. II AKa 6513 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r., sygn. II KK 1515 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r., sygn. II KK 1515 Orzecznictwo Orzecznictwo
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-12-22
Data udostępnienia informacji: 2016-12-22
Liczba odsłon: 9 841

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj