Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Nagminność w prawie i praktyce karnej (uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2014 r.)

High offence rates in law and criminal jurisprudence (remarks with reference to the judgment of the Appellate Court in Łodź of 20 February 2014)

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Consent to a deprivation of liberty sentence being served in the electronic monitoring system

Piotr Żak, prokurator Prokuratury Regionalnej delegowany do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

O bezprawnym przejmowaniu nieruchomości dłużników

Unlawful seizure of debtors’ real estate

dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Argumentacja biblijna w rozważaniach ławy przysięgłych o karze śmierci w świetle orzecznictwa sądów USA

Biblical arguments in a jury’s death penalty deliberations in the light of decisions issued by courts of the United States

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Robert Szostak, dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, adiunkci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Odpowiedzialność karna za błąd opiniodawczy – studium przypadku

Criminal liability for an error in judgment – case study

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 września 2015 r., sygn. II Aka 97/15 (dot. techniki protokołowania) – oprac. dr Józef Gurgul

to the judgment issued by the Appellate Court in Cracow on 24 September 2015, file no. II Aka 97/15 (concerns a method for recording) – by Józef Gurgul, Ph.D. 

do wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2016 r., sygn. V KK 103/16 (dot. rozmiarów kary łącznej) – oprac. Jarosław Matras

to the Supreme Court judgment of 11 October 2016, file no. V KK 103/16 (concerns an aggregate sentence) – by Jarosław Matras 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2011 r., sygn. V KK 135/11 (dot. europejskiego nakazu aresztowania – oprac. Wojciech Kosior 

to the Supreme Court judgment of 9 May 2011, file no. V KK 135/11 (concerns a European arrest warrant) – by Wojciech Kosior

Ważna wiadomość

Fundacja „Ochrony zdrowia pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej” im. Ireny Babińskiej

 

Informacje o redakcji

Komunikat

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-31
Data udostępnienia informacji: 2017-01-31
Liczba odsłon: 16 379

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj