Spis treści / Table of contents

 

Artykuły/Articles

dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, asystent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Odpowiedzialność karna lekarza dentysty za błąd medyczny

Criminal liability of dentists for medical errors

dr Iwona Sepioło-Jankowska, adiunkt UAM w Poznaniu

Odpowiedzialność karna członków zarządu za zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Criminal liability of members of a board of directors for an omission to file a bankruptcy petition for a limited liability company

Tomasz Janeczek, Prokurator Regionalny w Katowicach, Adam Roch, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach

Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna prokuratorów w świetle Prawa o prokuraturze

Functional and disciplinary responsibility of prosecutors under the Prosecution Service Act

Adam Müller, inspektor w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Warunkowość odpowiedzialności karnej pracownika banku w świetle art. 107 Prawa bankowego

Conditionality of criminal liability of bank employees in the light of Banking Law, Article 107

Anna Jaskuła, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, del. do Prokuratury Krajowej; Katarzyna Płończyk, prokurator b. Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym

Release from the doctor-patient confidentiality obligation in preparatory proceedings

Magdalena Kołdys, inspektor Delegatury CBA w Białymstoku

Rola i zadania niefinansowych organów postępowania przygotowawczego

Role and tasks of non-financial authorities conducting preliminary proceedings 

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Przestępstwo uprowadzenia małoletniego w hiszpańskim prawie karnym

Crime of unlawfully seizing a minor in Spanish criminal law

Materiały Szkoleniowe/Training Materials

Jerzy Jamiołkowski, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy

Odpowiedzialność syndyka masy upadłości za naruszenie przepisów prawa pracy 

Liability of receivers for violating labour law 

Glosa/Commentary

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2016 r., sygn. III KK 474/15 (dot. zakazu reformationis in peius) – oprac. dr Marcin Janusz Szewczyk

to the Supreme Court decision of 12 May 2016, file no. III KK 474/15 (concerns prohibition of reformatio in peius) – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph.D.

Dodatek „Orzecznictwo”

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-23
Data udostępnienia informacji: 2017-03-23
Liczba odsłon: 12 693

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj