Spis treści
Table of contents

 

Artykuły/Articles

dr hab. Radosław Krajewski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Targnięcie się na życie jako skutek przestępstwa znęcania

Laying violent hands on one’s own life in consequence of abuse

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Quantum odbytej kary pozbawienia wolności jako przesłanka warunkowego zwolnienia

Quantum of a served penalty of deprivation of liberty as a premise for conditional release

dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, asystent Collegium Medicum UMK w Toruniu

Ocena prawnokarna zakażeń w szpitalu

Legal and penal evaluation of hospital-acquired infections

dr Marcin Rulka, adiunkt Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Poznaniu

Penalizacja czynów godzących w równość formalną wyborów i referendum

Penalisation of acts that violate formal equity of elections and referenda

Łukasz Pasternak, adwokat w Warszawie

Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k.

Cryptocurrencies and virtual currencies as objects of the offence under Article 310, § 1 of the Penal Code

dr Sławomir Dudziak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Krajowa Administracja Skarbowa a postępowanie karne skarbowe

National Fiscal Administration versus criminal tax proceedings

Jarosław Janikowski, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wykroczenie proponowania czynu nierządnego

Petty offence of proposing an illicit sexual act

Tomasz Janeczek, Prokurator Regionalny w Katowicach, Adam Roch, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach

Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność za wykroczenia oraz zawieszenie w czynnościach prokuratora w świetle Prawa o prokuraturze

Prosecutors’ criminal liability, liability for petty offences, and suspension in the light of the light of the Prosecution Service Act

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uwagi w związku z artykułem Michała Gabriela-Węglowskiego „Analiza kryminalna w pracy prokuratora”

Remarks to the contribution by Michał Gabriel-Węglowski, Criminal Analysis in a Prosecutor’s Practice

Glosy/Commentaries

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. I KZP 16/16 (dot. usiłowania nieudolnego) – oprac. dr Andrzej Jezusek 

to the Supreme Court resolution of 19 January 2017, ref. no. I KZP 16/16 (concerns failed attempt) – by Andrzej Jezusek, Ph.D. 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KK 398/16 (dot. samowoli budowlanej) – oprac. dr Bolesław Kurzępa 

to the Supreme Court judgment of 9 December 2016, ref. no. IV KK 398/16 (concerns illegal construction) – by Bolesław Kurzępa, Ph.D. 

Dodatek „Orzecznictwo”

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-04-21
Data udostępnienia informacji: 2017-04-21
Liczba odsłon: 12 372