Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie

Kwestia poczytalności oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym

Defendant’s sanity in accelerated proceedings

dr Rafał Rejmaniak, Uniwersytet w Białymstoku

Obowiązek zawiadomienia o utracie broni palnej

Obligation to notify about loss of a firearm

prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Katarzyna Wlaźlak, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle porównawczym

Counteracting domestic violence: comparative study

dr Dariusz Pożaroszczyk, inspektor ABW

O postępowaniu karnym Chińskiej Republiki Ludowej

Criminal proceedings in the People’s Republic of China

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

„Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane”

“Court expert opinion. Selected issues”

Glosa/Commentary

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. II KK 216/15 (dot. działania na szkodę wierzycieli) – oprac. dr Anna Piaczyńska

to the Supreme Court judgement of 27 November 2015, ref. no. II KK 216/15 – by Anna Piaczyńska, Ph.D. 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-07-06
Data udostępnienia informacji: 2017-07-06
Liczba odsłon: 9 127

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj