Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego

Kontrola i utrwalanie rozmów w procesie karnym

Surveillance and recording conversations in criminal trials

dr Agnieszka Kania, adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego

Postulat szybkości postępowania karnego a ograniczenie jego formalizmu

Demand for speedy criminal proceedings versus reduced formalism of the criminal proceedings

dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie

Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego

Cryptocurrencies as collateral and surety

dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Argumentacja biblijna prokuratora w świetle orzecznictwa sądów USA

Biblical argumentation of prosecutors in the light of the U.S. courts’ rulings

Adam Sygit, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Sporne kwestie na tle prawnokarnej ochrony znaków granicznych

Disputable matters arising from the criminal law protection of boundary marks

Anna Madej, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Oszustwo ubezpieczeniowe w kontekście oszustwa klasycznego

Insurance frauds in the context of classic frauds

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Przestępstwo niepłacenia alimentów w hiszpańskim prawie karnym

Offence of not paying alimony under Spanish criminal law

Materiały szkoleniowe/Training materials

Jagoda Dzida, doktorantka UAM w Poznaniu

Nieinstrumentalne techniki wykrywania nieszczerości

New non-instrumental methods of uncovering insincerity

Glosa/Commentary

do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. I KZP 16/16 (dot. wykładni art. 13 § 2 k.k.) – oprac. Krzysztof Kmąk 

to the resolution adopted by 7 judges of the Supreme Court on 19 January 2017, ref. no. I KZP 16/16 (concerns the interpretation of Article 13, § 2 of the Penal Code) – by Krzysztof Kmąk 167

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-07-07
Data udostępnienia informacji: 2017-07-06
Liczba odsłon: 10 901

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj