Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr hab. Monika Klejnowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informowanie stron o przedmiocie procesu karnego

Advising parties of the subject matter of criminal action

Jacek Kudła, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne Oddział Warmińsko-Mazurski, dr Alfred Staszak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

Procesowa i operacyjna kontrola korespondencji przechowywanej w tzw. chmurze

Procedural and operational surveillance of correspondence stored in the cloud

dr Zuzanna B. Gądzik, asystent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prawnokarna ocena stosowania dopingu u zwierząt

Criminal law-oriented evaluation of animal doping

Tomasz Jur, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze

Perspektywy funkcjonowania art. 69 c § 1 i 2 k.k.s.

Operational perspectives for Article 69c, §§ 1 and 2 of the Fiscal Penal Code

Michał Makowski, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Ochrona prawnokarna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Criminal law protection of the public procurement procedure

Adam Roch, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach

Przeddyscyplinarne prokuratorskie postępowanie wyjaśniające

Pre-disciplinary investigations against prosecutors

Materiały szkoleniowe/Training materials

Krzysztof Kułak, doktorant UMCS w Lublinie

Postępowanie międzyinstancyjne w śledztwie i dochodzeniu

Proceedings between instances in inquiry and investigation processes

dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, asystent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych dotyczących zgonów okołooperacyjnych

Medico-legal opinions in criminal cases involving perioperative deaths

Wojciech Kotowski, redaktor naczelny „Paragrafu na Drodze”

Instytucje bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce prokuratorskiej

Road traffic safety measures in prosecutors’ practices

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. III KK 225/16 (dot. czynu ciągłego) – oprac. dr hab. Marek Kulik

to the Supreme Court judgment of 23 November 2016, ref. no. III KK 225/16  – by prof. Marek Kulik

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r., sygn. II KK 291/16 (dot. zakazu reformationis in peius) – oprac. Dr Marcin Janusz Szewczyk

to the Supreme Court decision of 26 October 2016, ref. no. II KK 291/16  – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph.D. 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-08-16
Data udostępnienia informacji: 2017-08-11
Liczba odsłon: 10 006

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj