Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym
Award of compensation and redress for wrongful enforcement of a measure of protection, or for clearly wrongful provisional arrest enforced in a psychiatric institution

dr Izabela Jankowska-Prochot, wykładowca UKSW, pracownik Komendy Głównej Policji

Definicja przestępstwa i jego klasyfikacja w polskim oraz irlandzkim prawie karnym
Definition and classification of an offence in Polish and Irish criminal laws

Mariusz Kaszowicz, doktorant Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  SWPS w Warszawie

Przypadki „nagłej śmierci” w sprawach umorzonych z art. 151 k.k. i art. 155 k.k.
“Sudden deaths” among discontinued cases under Articles 151 and 155 of the Penal Code

Krystyna Patora, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Pojęcie „bezprawności” w różnych gałęziach prawa
Notion of “illegality” in various branches of law

Wojciech Sołdaczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie delegowany do Prokuratury Krajowej

Rola i znaczenie etyki zawodowej prawnika ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodu prokuratora
Role and meaning of professional ethics of lawyers, with particular consideration of professional ethics of prosecutors

Krzysztof Kmąk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sankcje kumulatywne od 1 lipca 2015 r. – rozważania na tle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Cumulative sanctions as of 1 July 2015 – considerations in the context of the Act on Counteracting Drug Addiction

Cezary Bliźniak, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat

Specyfika regulacji mens rea w polskim kodeksie karnym na tle prawa krajów anglosaskich
Specificity of mens rea regulations in the Polish Penal Code as compared to Anglo-Saxon legislation

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Agnieszka Baj, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pabianicach

Udział stron w niepowtarzalnych czynnościach dowodowych postępowania przygotowawczego
Participation of parties in non-repeatable evidence gathering steps of preparatory proceedings

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Data udostępnienia informacji: 2018-10-01
Liczba odsłon: 11 537

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj