Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kary zawstydzające w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych 
Shaming punishments in the U.S. legal system

Adam Roch, Paweł Zubert, sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Zmiany w postępowaniu służbowym i dyscyplinarnym wobec prokuratorów wprowadzone ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Modifications of official and disciplinary proceedings against prosecutors, introduced by the Act of 8 December 2017 on the Supreme Court 

dr Artur Kotowski, adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, asystent – specjalista, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ks. dr Jarosław Krzewicki, prawnik, teolog, kanonista, Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie

O związkach prawa, wolności i moralności w kontekście dyrektyw wykładni prawa – uwagi na tle sprawy „łódzkiego drukarza”
Relationship between law, freedom and morality in the context of directives for interpretation of law: remarks on the case of “a printer from Łódź”

dr Marek Derlatka, st. wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zamiejscowego Wydziału w Sulechowie

Konstytucyjność zakazu odmowy świadczenia z art. 138 k.w. – na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. II KK 333/17
Constitutionality of a prohibition on refusal to perform under Article 138 of the Code of Petty Offences in the context of the Supreme Court judgment of 14 June 2018, file ref. no. II KK 333/17

dr Izabela Jankowska-Prochot, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracownik KGP

Właściwość irlandzkich sądów karnych
Jurisdiction of Irish criminal courts

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-22
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22
Liczba odsłon: 13 629

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj