add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 2/2018 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

Grzegorz Jędrzejewski, Prokurator Rejonowy w Sierpcu

Zakres czasowy stosowania art. 168b i 237a k.p.k.

Application timeline for Articles 168b and 237a of the Code of Criminal Procedure

dr Jan Kulesza, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Stan wyższej konieczności w ruchu drogowym w świetle orzecznictwa sądowego

State of necessity in road traffic situations in light of case law of courts

Krzysztof Kmąk, student V roku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nakłanianie lub udzielanie pomocy do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy

Soliciting, abetting or aiding an abortion in violation of law 

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Zawieszenie wykonywania reszty kary więzienia i udzielenie wolności warunkowej w prawie karnym Hiszpanii

Suspension of execution of the remaining part of prison sentences, and grant of conditional liberty in Spanish criminal law

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Józef Gurgul, prokurator MS w stanie spoczynku, Warszawa

Wpływ utworów artystycznych i poetyckich na efektywność, kulturę i etykę śledztwa

Impact of works of art and poetry on investigation effectiveness, culture, and ethics

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., sygn. IV KK 413/16 (dot. naruszenia prywatności) – oprac. dr Katarzyna Nazar

to the Supreme Court judgment of 29 March 2017, ref. no. IV KK 413/16 (concerns violation of personal privacy) – by Katarzyna Nazar, Ph.D.

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. II AKa 380/15 (dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej) – oprac. dr Piotr Gensikowski

to the judgment of the Appellate Court in Katowice of 2 February 2016, II AKa 380/15 (prohibition on engaging in business activities) – by Piotr Gensikowski, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-02-27
Data udostępnienia informacji: 2018-02-27
Liczba odsłon: 13 131

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj