Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

Prof. zw. dr hab. Piotr Kardas, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, Adwokat, Wiceprezes NRA

Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem
Reaction to hybrid offences in the light of continuing offences, ideal concurrence of punishable acts, and ne bis in idem prohibition 

Krzysztof Kmąk, student V roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obiektywizująca i subiektywizująca wykładnia art. 13 § 2 k.k. (odpowiedź M. Małeckiemu)
Objective and subjective interpretation of Article 13, § 2 of the Penal Code (Response to M. Małecki)

dr Rafał Łyżwa, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, dr Bartłomiej Gadecki, Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie

Paliwo jako przedmiot przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. 
Fuel as an object of crime under Article 299, § 1 of the Penal Code

Katarzyna Chałupka, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed rokiem 1885
Pre-1885 percussion firearms

dr Damian Wąsik, Michał Dubiel, aplikant Izby Komorniczej w Gdańsku

Prawnokarna ocena niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym
Failure to submit financial statements to the relevant court register: criminal law perspective

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Ilia Solodov, adwokat Woroneskiej Okręgowej Izby Adwokackiej (Federacja Rosyjska), technik informatyki śledczej

Mechanizm działania dysku twardego typu HDD i możliwości odzyskiwania danych po jego uszkodzeniu
Mechanism of hard disk drive (HDD) operation and data recovery possibilities after its damage

Ewelina Pieprzyca, starszy technik, dr n. med. Rafał Skowronek, dr hab. n. med. Czesław Chowaniec, Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Problemy analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami” 
Analytical and interpretative issues involved with diagnosing designer drug intoxication

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. III KK 196/16 (dot. znamienia „wielu osób”) – oprac. dr Stanisław Łagodziński
to the Supreme Court decision of 11 January 2017, ref. no. III KK 196/16 (concerns the meaning of the term “many persons”)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2016 r., sygn. II AKa 91/16 (dot. wykładni art. 306 k.k.) – oprac. Maciej Błotnicki
to the judgement made by the Appellate Court in Białystok on 18 August 2016, ref. no. II AKa 91/16 (concerns interpretation of Article 306 of the Penal Code)

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Data udostępnienia informacji: 2018-03-30
Liczba odsłon: 13 499

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj