Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu

Nowa czeska koncepcja odpowiedzialności za wykroczenia na kanwie monografii H. Práškovej 
New Czech concept of liability for petty offence, described based on the monograph by Helena Práškova

Marcin Borodziuk, asesor Sądu Rejonowego w Szczytnie

Zakres kryminalizacji przestępstwa niealimentacji po nowelizacji w 2017 r.
Scope of criminalisation for failure to pay maintenance, following the amendment made in 2017

Michał Głuchowski, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Prowadzenie roweru po spożyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim
Drink-cycling legislation of Poland and Germany

dr Rafał Rejmaniak, asystent Uniwersytetu w Białymstoku

Pojęcie broni palnej
Definition of firearm

Jacek Kudła, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, dr Renata Pawlik, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Wykonywanie usług detektywistycznych z użyciem środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów
Provision of private investigator services with the use technical means that enable covert acquisition of information and evidence

Materiały szkoleniowe/Training materials

Bartłomiej Błaszczyk, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego

Europejski Nakaz Aresztowania po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię
European Arrest Warrant after Brexit

Glosa/Commentary

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2015 r., sygn. II AKa 347/15 (dot. przestępstwa lichwy) – oprac. Konrad Rogowski
to the judgment of the Appellate Court in Katowice of 8 October 2015, ref. no.: II AKa 347/15 (concerns usury) – by Konrad Rogowski

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji: 2018-04-19
Liczba odsłon: 12 108

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj