add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 9/2018 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr  n. med. Anna Smędra, adiunkt UM w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi

Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia z punktu widzenia medyka sądowego – teoria a rzeczywistość
Examination of corpse at the location where it had been found from the viewpoint of a forensic medicine doctor  – theory vs. reality

dr  Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Szczególne dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim
Specific directives for sentencing for offences of hooliganism

dr  Artur Kotowski, adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, asystent-specjalista, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Skarga nadzwyczajna na tle modeli kontroli odwoławczej
Extraordinary appeal in the context of appellate review model

dr  hab. Monika Klejnowska, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Gwarancyjne aspekty na tle kosztów procesu karnego w praktyce orzeczniczej Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Aspects of safeguarding versus costs of criminal proceedings in the German, Austrian, and Swiss case law

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr  Marcin Janusz Szewczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy lub jego najbliższym (art. 233 § 1a k.k.)
False testimony or suppression of truth through fear of potential exposure to criminal responsibility of offender or their immediate family members or related persons (Penal Code, Article 233, § 1a)

Glosy/Commentaries

do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2018 r., sygn. III SA/Kr 7/18 (dot. pojęcia „wprowadzenie do obrotu”) – oprac. dr Bolesław Kurzępa

to the judgment issued by the Voivodship Administrative Court in Cracow on 29 May 2018, ref. no. III SA/Kr 7/18 (concerns the term „place on the market”) – by Bolesław Kurzępa, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-09
Data udostępnienia informacji: 2018-09-09
Liczba odsłon: 12 051

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj