Spis treści 
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Radosław Koper, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania
Victim’s position in criminal procedure in the context of provisional arrest

  • dr Anna Wolska-Bagińska, prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni

Ochrona danych osobowych świadka i pokrzywdzonego w procesie karnym
Protection of personal data of witnesses and victims in criminal procedure 

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Specyfika postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko dobrom kultury
Specificity of preliminary proceedings in matters involving offences against cultural assets

  • Krzysztof Kmąk, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polemicznie o karze 20 lat pozbawienia wolności
Polemical remarks about a penalty of deprivation of liberty for 20 years

  • dr Damian Szeleszczuk, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Kryminalizacja „cofania liczników” w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego z 5 lipca 2018 r.
Criminalisation of odometer fraud in light of draft amendments of 5 July 2018 to the Penal Code

  • dr Anna Piaczyńska, Poznań

Odpowiedzialność karna za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych
Criminal responsibility for possession of new psychoactive substances

  • dr Marcin Mazur, radca prawny, wykładowca Uniwersytetu SWPS

Zawarcie związku małżeńskiego przez i z osobami pozbawionymi wolności w jednostkach penitencjarnych
Prison marriages

  • dr Grzegorz Ocieczek, Zastępca Szefa CBA, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Test integralności. Badania empiryczno-porównawcze
Integrity test: empirical and comparative research

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • Robert Kmieciak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, dr Alfred Staszak, adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

Czynności niecierpiące zwłoki w toku śledztwa
Activities not amenable to delay in the course of investigation

Glosy/Commentaries

do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie M. przeciwko Holandii (skarga nr 2156/10) – oprac. prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc
to the judgment issued by the European Court of Human Rights on 25 July 2017 in the case M. v. the Netherlands (application no 2156/10) – by prof. Stanisław Hoc

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-14
Data udostępnienia informacji: 2019-02-12
Liczba odsłon: 17 470

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj