add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 10/2019 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Piotr Góralski, Uniwersytet Wrocławski

Wybrane problemy regulacji prawnej, wykładni oraz stosowania in-stytucji błędu co do prawa (error iuris) na tle poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego

Selected problems of legal regulation, interpretation and application of the institution of error as to law (error iuris) against the background of doctrine and judicial decisions

  • dr Anna Dziergawka, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Kontrowersje dotyczące łączenia kar pobawienia wolności i ograni-czenia wolności (art. 87 § 1 i 2 k.k.)

Controversies regarding a combined penalty of deprivation and restriction of liberty (Penal Code, Article 87, §§ 1 & 2)

  • dr Damian Wąsik, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – UMK w Toruniu

Odpowiedzialność karna za prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych bez zgody uczestnika

Criminal responsibility for the conduct of clinical trials on medicinal products without a participant’s consent

  • Jan Kluza, aplikant sędziowski, Łukasz Juszczyk, aplikant prokuratorski – w KSSiP

Problematyka tożsamości i wielości czynów w odniesieniu do prze-stępstwa nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach

Crime of illegal arranging of slot machine games: identity and plurality of acts

  • Grzegorz Jędrzejewski, Prokurator Rejonowy w Sierpcu

Przestępstwo niealimentacji po nowelizacji w 2017 r. – kilka uwag o zagadnieniach intertemporalnych i prawomocności orzeczeń

Crime of non-maintenance after the amendment in 2017 – some remarks on intertemporal issues and the validity of judgments

  • dr Izabela Jankowska-Prochot, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, pracownik Komendy Głównej Policji

Konstrukcja zawinienia na przedpolu czynu zabronionego, czyli przestępstwo spisku (ang. conspiracy) w irlandzkim prawie karnym

Construction of the offense in the foreground of a criminal act, i.e. conspiracy in Irish criminal law

 

Głosy/Commentaries

do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. I KZP 6/16 (dot. kasacji) – oprac. Katarzyna Krzyżanowska

Commentary to the resolution adopted by seven judges of the Supreme Court of 29 November 2016, reference number I KZP 6/16 – by Katarzyna Krzyżanowska

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. II KK 208/18 (dot. przestępstwa przeciwko ochronie informacji) – oprac. dr. hab. Artur Kotowski

Commentary to the Supreme Court decision of 5 March 2019, reference number: II KK 208/18 – by prof. Artur Kotowski

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-10-14
Data udostępnienia informacji: 2019-10-17
Liczba odsłon: 7 475

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj