add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 11 i 12/2019 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. zw. dr hab. Romuald Kmiecik, Lublin

O tzw. dowodach prywatnych i operacyjnych oraz tzw. kumulatywnej kwalifikacji prawnej – na tle judykatury Sądu Najwyższego

Privately gathered evidence, operational evidence and cumulative offences: Supreme Court judgments    

  • prof. zw. dr hab. Piotr Kardas, kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, adwokat, wiceprezes NRA

Czy wierzyciel może odpowiadać za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela? Kilka uwag o funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności zachowania w sferze obrotu gospodarczego

Can a creditor be held liable for participation in the commission of an offense to the detriment of another creditor? Some remarks on criminal law’s functions of determining unlawful behaviours in business transactions

  • prof. zw. dr hab. Jacek Giezek, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat, Przewodniczący Komisji Etyki NRA

Wierzyciel jako podmiot przestępstw popełnianych na szkodę innych wierzycieli a formy przestępnego współdziałania

Creditor as a party to offences committed to the detriment of other creditors, and forms of criminal complicity

  • dr hab. Grzegorz Maroń, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytucja ślubowania prokuratorskiego w polskim porządku prawnym

Prosecutor’s oath of office in the Polish legal order

  • prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, dr Natalia Wąsik, dr Damian Wąsik – Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Nieuprawnione udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 58 ust. 1 i 2 u.z.l.) – uwagi prawnokarne i prawnomedyczne

Unauthorized provision of healthcare services (Act on Medical Activity, Article 58(1) and (2)) – remarks based on criminal and medical laws

  • dr hab. Katarzyna Banasik, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich

Disciplinary penalties for academic teachers

  • dr hab. Katarzyna Wlaźlak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Hiszpański model prawnej ochrony przed przemocą domową

Spanish model of legal protection against domestic violence

 

Akcent jubileuszowy/Anniversary note

  • dr Józef Gurgul, prokurator MS w stanie spoczynku Warszawa

Praktyczne przekazy dla prokuratora

Practical tips for prosecutors

  • Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji

XXV lat „Prokuratury i Prawa”

25th Anniversary of “Prokuratura i Prawo”

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-11-04
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 7 941

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj