Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Piotr Góralski, Uniwersytet Wrocławski

Terapia sprawców czynów zabronionych jako forma środka zabezpieczającego (art. 93a § 1 pkt 2 k.k.)
Offender therapy as a preventive measure (Art. 93a § 1 Item 2 of the Penal Code)

  • Marcin Borodziuk, asesor Sądu Rejonowego w Szczytnie

Czyny współukarane w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości
Lesser-included offences in judicial authorities’ practices

  • dr Izabela Jankowska-Prochot, adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, pracownik KGP

Ustawowe znamiona oraz acuts rea przestępstw skutkowych popełnianych z zaniechania czyli źródła obowiązku gwaranta w prawie kontynentalnym i precedensowym na przykładzie Polski i Irlandii
Statutory criteria of, and actus rea for crimes of omission, i.e. sources of a guarantor’s duty in Polish and Irish civil law and case law

  • dr Agnieszka Kania, adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego

Okoliczności łagodzące oraz obciążające przy wymiarze kary za wykroczenia
Mitigating and aggravating factors in sentencing for petty offences 

  • Anna Kupczak, absolwentka UJ, aplikantka prokuratorska

Dozór orzekany w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy domowej
Supervision imposed due to conditional suspension of a sentence of imprisonment for a violent crime against a co-resident. Analysis of practical issues

  • Robert Mroczek, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego

Formy inicjacji procesowej w sprawach o przestępstwa handlu ludźmi
Ways to initiate proceedings for trafficking in persons

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • dr Agnieszka Baj, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pabianicach

Udział stron postępowania przygotowawczego w czynnościach powtarzalnych
Participation of parties to preparatory proceedings in repeated evidence gathering activities of an inquiry (investigation)

  • dr Justyna Żylińska, adiunkt Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego w procesie karnym
Withdrawal of an objection to an injunction verdict in criminal proceedings

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. II AKa 139/17 (dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary) – oprac. Kamil Siwek
to the judgement issued by the Court of Appeal in Wrocław on 28 June 2017, reference number II AKa 139/17 (concerns extraordinary mitigation of penalty) – by Kamil Siwek

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-12
Data udostępnienia informacji: 2019-02-12
Liczba odsłon: 15 381

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj