Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr Damian Krakowiak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Psychopatia, socjopatia i charakteropatia a odpowiedzialność karna
Psychopathy, sociopathy and encephalopathy versus criminal responsibility

  • Krzysztof Kmąk, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy art. 60 § 6 pkt 4 k.k. jest przepisem pustym?
Is Article 60, §6, item 4 of the Penal Code normatively empty?

  • Przemysław Juchacz, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy

Prawnokarna problematyka wykonywania robót budowlanych niezgodnie z prawem
Criminal law issues pertaining to the execution of construction work in violation of law

  • dr Zuzanna B. Gądzik, asystent KUL Jana Pawła II

Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Punitive measures, forfeiture of animals, and exemplary damages in the Protection of Animals Act of 21 August 1997

  • Iwona Wysiecka, asystent sędziego w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku

Zabójstwo, samobójstwo, wypadek – próba syntezy odrębności o najsilniejszych wartościach dowodowych
Homicide, suicide, accident: a synthesis of differences with the highest evidentiary value

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. IV KK 296/17 (dot. Internetu jako miejsca publicznego) – oprac. dr hab. Jan Kulesza
to the Supreme Court decision of 17 April 2018, IV KK 296/17 (concerns the Internet as a public space) – by prof. Jan Kulesza

do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. U 4/17 (dot. tzw. depozytu adwokackiego) – oprac. Anita Muszyńska
to the decision issued by the Constitutional Tribunal on 20 November 2018, reference number: U 4/17 (concerns attorney’s deposit) – by Anita Muszyńska

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-25
Data udostępnienia informacji: 2019-04-25
Liczba odsłon: 8 944

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj