add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4/2019 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Pranie brudnych pieniędzy przez adwokatów – doświadczenia niemieckie
Money laundering by lawyers – German experiences

  • dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytucja rejestru przestępców seksualnych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych
Sex offender registry in the U.S. legal order

  • dr Izabela Jankowska-Prochot, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik KGP

Kara dożywotniego pozbawienia wolności w irlandzkim prawie karnym a wyrok w sprawie „Ice Queen Killer”
Life imprisonment in Irish criminal law versus the judgment in the “Ice Queen Killer” case

  • Ewelina Ślebioda, doktorantka UMK w Toruniu

Karnoprawne konsekwencje złożenia przez dłużnika niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku
Criminal-law consequences of a debtor’s submission of an incomplete or untrue list of assets

  • Rafał Fic, doktorant Uniwersytetu Śląskiego

Pojęcie czynu karalnego w postępowaniu w sprawach nieletnich
“Punishable act” in proceedings involving juveniles

  • prof. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski

Klauzula antykumulacyjna. Wybrane problemy związane z jej stosowaniem
Anti-accumulation clause. Select problems associated with the applicability of the clause

  • dr Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu dochodzenia sporządzane w trybie art. 325e § 1a k.p.k.
Justification under the Code of Criminal Procedure, Article 325e, § 1a, of a ruling on refusal to initiate, or on discontinuation of an investigation

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. II AKa 251/16 (dot. przepisywania faktur) – oprac. dr Bartłomiej Gadecki
to the judgment issued by the Appellate Court in Łódź on 12 January 2017, file reference number: II AKa 251/16 (concerns the re-writing of invoices) – by Bartłomiej Gadecki

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-15
Data udostępnienia informacji: 2019-04-15
Liczba odsłon: 11 811

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj