Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu Zielonogórskiego, Monika Pierzchlewicz, doktorantka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Odpowiedzialność karna oficera compliance
Compliance officer’s criminal liability

  • Kacper Oleksy, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem a przedmiot i paradygmat procesu karnego
Legal nature of an obligation to redress damage caused as a result of an offence versus criminal procedure subject matter and paradigm

  • dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Nawiązka jako środek reakcji na przestępstwa przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
Exemplary damages as a response to offences contemplated under the Act on counteracting drug addiction

  • Grzegorz Jędrzejewski, Prokurator Rejonowy w Sierpcu

Regulacje intertemporalne w zakresie skuteczności czynności procesowych o znaczeniu dowodowym
Intertemporal regulations governing effectiveness of procedural activities of evidentiary value

  • Dariusz Furdzik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej

Analiza kar i środków karnych w ustawie z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary na tle prawnoporównawczym
Comparative legal analysis of penalties and punitive measures under the Act of 28 October 2002 on the liability of collective entities for acts prohibited under penalty

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • Jarosław Janikowski, starszy Specjalista w Szefostwie Finansów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Prawne aspekty posiadania niebezpiecznych psów
Legal aspects of having dangerous dogs

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 maja 2018 r., sygn. V ACa 409/17 (dot. błędów medycznych) – oprac. dr Damian Wąsik
to the judgment issued by the Court of Appeal in Katowice on 9 May 2018, reference no.: V ACa 409/17 (concerns medical errors) – by Damian Wąsik, Ph. D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-20
Data udostępnienia informacji: 2019-05-20
Liczba odsłon: 9 427

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj