Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Katarzyna Banasik, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przestępstwo naruszenia zakazu handlu w niedziele i święta (art. 218a k.k.) 
Offence of infringement of trade ban on Sundays and holidays (Article 218a of the Penal Code)

  • dr Mariusz Nawrocki, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Przestępstwo trwałe w teorii i praktyce
Permanent offence in theory and practice

  • Małgorzata Jaszczuk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim delegowany do Mazowieckiego V Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Postępowanie z dowodami rzeczowymi po umorzeniu postępowania przygotowawczego
Handling of physical evidence upon discontinuation of preparatory proceedings

  • dr Dariusz Pożaroszczyk, inspektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Artykuł 22b ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu jako nowy wyjątek od zasady legalizmu procesowego – analiza wybranych problemów
Article 22b of the Act on the Internal Security Agency and the Foreign Intelligence Agency as a new exception to the principle of legal procedure – analysis of selected problems

  • dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów o tachografach
Criminal liability for violation of tachographs regulations

  • dr hab. Katarzyna Wlaźlak, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Spór o zakaz corrida de toros
Dispute over the ban on corrida de toros

  • Paweł Żuradzki, radca prawny w Ząbkowicach Śląskich

Zaskarżalność przez prokuratora miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia wybrane
Prosecution right to appeal local zoning plans: selected issues

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 października 2018 r., sygn. XVII Ka 772/18 (dot. wykładni art. 138 k.w.) – oprac. dr hab. Jan Kulesza
to the judgment issued by the Circuit Court in Poznań on 3 October 2018, reference file number: XVII Ka 772/18 (concerns interpretation of Article 138 of the Code of Petty Offences) – by Prof. Jan Kulesza

Komunikat

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-21
Data udostępnienia informacji: 2019-06-24
Liczba odsłon: 9 317

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj