Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Grzegorz Maroń, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Odwołania do miłosierdzia w procesie karnym w świetle orzecznictwa sądów Stanów Zjednoczonych
Appeals for mercy in criminal trials in the light of U.S. case law

  • Małgorzata Jaszczuk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim delegowany do Mazowieckiego V Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Praktyczne problemy związane z zastosowaniem art. 232a § 2 k.p.k. po umorzeniu postępowania karnego
Practical issues arising from the application of Article 232a(2) of the Code of Criminal Procedure upon discontinuation of criminal proceedings

  • dr hab. Zygmunt Kukuła, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej, funkcjonariusz Policji

Karnoprawna ochrona stron umowy najmu lokalu
Protection of parties to residential tenancy agreements through criminal law

  • Paulina Wilk, aplikantka prokuratorska w KSSiP, Robert Seweryn, sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie

Przedawnienie w prawie karnym skarbowym – analiza konstytucyjności wybranych przepisów i aktualnych problemów w orzecznictwie
Statute of limitations in penal fiscal law: analysis of constitutionality of select regulations and current case-law problems

  • Jan Kluza, doktorant UJ, aplikant sędziowski w KSSiP

Przestępstwo przemocy ekonomicznej
Crime of economic violence

  • Aleksandra Nieprzecka, aplikant adwokacki, doktorantka UJ i Uniwersytetu w Hamburgu

Kryminalizacja zachowań w obrocie paliwami ciekłymi – wybrane problemy
Criminalisation of behaviours involved in liquid fuel trading: selected issues

  • Malwina Waksmańska, absolwentka UŚ, dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Prawo do obrony w procesie karnym Królestwa Arabii Saudyjskiej
Right of defence in criminal proceedings in the Kingdom of Saudi Arabia

Glosy/Commentaries

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. Kp 1/18 (konstytucyjność trybu uchwalania ustawy) – oprac. prof. dr hab. Mariusz Muszyński
to the judgment of the Constitutional Tribunal of November 14, 2018, reference number Kp 1/18 (constitutionality of the mode of adopting an act) – by Prof. Mariusz Muszyński

Orzecznictwo

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-02
Data udostępnienia informacji: 2019-09-23
Liczba odsłon: 8 037

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj