add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 12 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. zw. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski

Rada nadzorcza. Uwagi w kierunku wzmocnienia pozycji w spółkach kapitałowych

Towards supervisory boards’ stronger role in companies 

  • Marcin Przestrzelski, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Skutek przestępstwa z art. 158 § 1 k.k.

Consequence of the offence under Article 158, section 1 of the Penal Code   

  • dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, del. do Prokuratury Krajowej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML

Countering money laundering with the use of virtual currency in the light of domestic and international AML regulations

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

Sprzeciw wobec pomysłów metaopinii. Szlachectwo zobowiązuje

Veto against meta-opinions. Noblesse oblige

  • dr Tomasz Jasiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Krzysztof Klimkiewicz, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, del. do Prokuratury Krajowej

Odpowiedzialność karna związana z restrukturyzacją, sanacją i upadłością

Criminal liability in restructuring, recovery and insolvency

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 2018 r., sygn. II AKa 237/18 (dot. usiłowania nieudolnego) – oprac. dr Bartłomiej Gadecki

to the judgment issued by the Appellate Court in Katowice on 26 November 2018, ref. no. II AKa 237/18 (concerns a failed attempt) – by Bartłomiej Gadecki, Ph.D.

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-22
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 4 250

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj